Tajemno, vizionáři, věštci a proroci - pokec


 
23.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.32 text odkazu imilovice tajemno šifra matrix Obrázek text odkazu imilovice tajemno šifra matrix kryptováno
23.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.32 Obrázek Všechno už se stalo ať uděláte cokoliv.Takže žijte dál v iluzi že můžete něco změnit.A iluze vám odpoví tak, že přijde nakonec změna.Změna, která stejně už dávno nastala.I kdyby jste nedělal,nedělala,nedělali nic.Protože iluze.Minulost,současnost,budoucnost,vše probíhá najednou.Takže jako sorry,tu vaši hru nehraji.A nadále si pro sebe informace kvantově provázaně kryptuji.Protože Matrix
23.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.32Obrázek text odkazu / uzakdo txet xirtaM ežotorP.ijutpyrk ěnazávorp ěvotnavk ecamrofni ebes orp is eládan A.ijarhen urh išav ut,yrros okaj ežkaT.uondejan áhíborp ešv,tsoncuodub,tsonsačuos,tsoluniM.ezuli ežotorP.cin ilalěden,alalěden,lalěden etsj ybydk I.alatsan onvád žu ěnjets áretk ,aněmZ.aněmz cenokan edjiřp ež ,kat ívopdo máv ezuli A.tiněmz ocěn etežům ež izuli v lád etjiž ežkaT.vilokoc etálědu ťa olats es žu onhcešV Obrázek
23.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.22 ...-/..././-.-./..../-./---/ /..-/--../ /..././ /.../-/.-/.-../---/ /.-/-/ /..-/-.././.-../.-/-/./ /-.-./---/-.-/---/.-../../...-/.-.-.-./-/.-/-.-/--.././ /--../../.---/-/./ /-../.-/.-../ /...-/ /../.-../..-/--../../ /--.././ /--/..-/--.././-/./ /-././-.-./---/ /--../--/./-./../-/.-.-.-./.-/ /../.-../..-/--.././ /...-/.-/--/ /---/-../.--./---/...-/../ /-/.-/-.-/--..--/ /--.././ /.--./.-./../.---/-.././ /-./.-/-.-/---/-././-.-./ /--../--/./-./.-/.-.-.-./--../--/./-./.-/--..--/ /-.-/-/./.-./.-/ /.../-/./.---/-././ /..-/--../ /-../.-/...-/-./---/ /-./.-/.../-/.-/.-../.-/.-.-.-./../ /-.-/-../-.--/-.../-.--/ /.---/.../-/./ /-././-.././.-../.-/.-../--..--/-././-.././.-../.-/.-../.-/--..--/-././-.././.-../.-/.-../../ /-./../-.-./.-.-.-./.--./.-./---/-/---/--.././ /../.-../..-/--.././.-.-.-./--/../-./..-/.-../---/.../-/--..--/.../---/..-/-.-./.-/.../-./---/.../-/--..--/-.../..-/-../---/..-/-.-./-./---/.../-/--..--/...-/..././ /.--./.-./---/-.../../..../.-/ /-./.-/.---/./-../-./---/..-/.-.-.-./-/.-/-.-/--.././ /.---/.-/-.-/---/ /.../---/.-./.-./-.--/--..--/-/..-/ /...-/.-/.../../ /..../.-./..-/ /-././..../.-./.-/.---/../.-.-.-./.-/ /-./.-/-../.-/.-.././ /.../../ /.--./.-./---/ /..././-..././ /../-./..-./---/.-./--/.-/-.-././ /-.-/...-/.-/-./-/---/...-/./ /.--./.-./---/...-/.-/--../.-/-././ /-.-/.-./-.--/.--./-/..-/.---/../.-.-.-./.--./.-./---/-/---/--.././ /--/.-/-/.-./../-..-/
23.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.22 888 7777 33 222 44 66 666 0 88 9999 0 7777 33 0 7777 8 2 555 666 0 2 8 0 88 3 33 555 2 8 33 0 222 666 55 666 555 444 888 1 8 2 55 9999 33 0 9999 444 5 8 33 0 3 2 555 0 888 0 444 555 88 9999 444 0 9999 33 0 6 88 9999 33 8 33 0 66 33 222 666 0 9999 6 33 66 444 8 1 2 0 444 555 88 9999 33 0 888 2 6 0 666 3 7 666 888 444 0 8 2 55 11 0 9999 33 0 7 777 444 5 3 33 0 66 2 55 666 66 33 222 0 9999 6 33 66 2 1 9999 6 33 66 2 11 0 55 8 33 777 2 0 7777 8 33 5 66 33 0 88 9999 0 3 2 888 66 666 0 66 2 7777 8 2 555 2 1 444 0 55 3 999 22 999 0 5 7777 8 33 0 66 33 3 33 555 2 555 11 66 33 3 33 555 2 555 2 11 66 33 3 33 555 2 555 444 0 66 444 222 1 7 777 666 8 666 9999 33 0 444 555 88 9999 33 1 6 444 66 88 555 666 7777 8 11 7777 666 88 222 2 7777 66 666 7777 8 11 22 88 3 666 88 222 66 666 7777 8 11 888 7777 33 0 7 777 666 22 444 44 2 0 66 2 5 33 3 66 666 88 1 8 2 55 9999 33 0 5 2 55 666 0 7777 666 777 777 999 11 8 88 0 888 2 7777 444 0 44 777 88 0 66 33 44 777 2 5 444 1 2 0 66 2 3 2 555 33 0 7777 444 0 7 777 666 0 7777 33 22 33 0 444 66 333 666 777 6 2 222 33 0 55 888 2 66 8 666 888 33 0 7 777 666 888 2 9999 2 66 33 0 55 777 999 7 8 88 5 444 1 7 777 666 8 666 9999 33 0 6 2 8 777 444 99
22.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.22 Obrázektext odkazu/text link Obrázek Obrázek Kvantová provázanost text odkazu imilovice tajemno šifra kryptováno kvantově google Obrázek text odkazu imilovice tajemno šifra kryptováno kvantově google brain team Obrázek 22.8.2484 ÚTERÝ text odkazu / link text Plánovací kalendář rok 2484... http://www.kalendar-online.cz/planovaci-kalendar-2484 Obrázek 22.8.2017 ÚTERÝ text odkazu / link text Plánovací kalendář rok 2017...http://www.kalendar-online.cz/planovaci-kalendar-2017 Obrázek
22.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.22 Obrázek ObrázekObrázek Obrázek Obrázek Obrázek
21.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.12 Obrázek text odkazu Globální kvantový internet je díky Číňanům na dosah ruky. Na co se připravit? Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Pojem kryptografie » zpět další>> Obrázek 21.8.2484 PONDĚLÍ text odkazu / link text Planovaci kalendar rok 2484... http://www.kalendar-online.cz/planovaci-kalendar-2484 Obrázek 21.8.2017 PONDĚLÍ text odkazu / link text Planovaci kalendar rok 2017...http://www.kalendar-online.cz/planovaci-kalendar-2017 Obrázek Obrázek [b]DÍKY BOHU KRYPTUJI KVANTOVĚ PROVÁZANĚ TAKŽE MOU KOMUNIKACI NIKDO NEPROLOMÍ
20.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.20 Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
15.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.15Obrázek ObrázekObrázek text odkazu / link text Obrázek 3D Crop Circles / Pitt - nr Winchester, Hampshire 15th Aug 2002. 15.8.2002 ČTVRTEK - 15.8.2017 UTERY - 15.8.2484 UTERY NAVŠTĚVNÍCI (KRYPTUJEME) Obrázek 15.8.2484 UTERY text odkazu / link text Planovaci kalendar rok 2484... http://www.kalendar-online.cz/planovaci-kalendar-2484 Obrázek 15.8.2017 UTERY text odkazu / link text Planovaci kalendar rok 2017...http://www.kalendar-online.cz/planovaci-kalendar-2017 Obrázek text odkazu / link text Obrázek text odkazu / link text Obrázek 44 555 2 888 66 33 0 66 33 66 2 7 2 3 66 33 111 ..../.-../.-/...-/-././ /-././-./.-/.--./.-/-../-././--..-/!ĚNDAPÁNEN ĚNVALH Obrázek
15.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.15 Obrázek text odkazu / link text
9.Srpen 11:11 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 9.Srpen 11:11): Obrázek
9.Srpen 11:11 (R)Watson: (předchozí) :nostaWObrázek 11:11 neprS.9 Obrázek Obrázek text odkazu imilovice.cz tajemno šifra google brain team Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
8.Srpen 11:12 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.8 Obrázek
8.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.8Obrázek Obrázek Obrázek text odkazu Planovaci kalendar rok 2484... http://www.kalendar-online.cz/planovaci-kalendar-2484 Obrázek text odkazu Planovaci kalendar rok 2017... http://www.kalendar-online.cz/planovaci-kalendar-2017 Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek CHILBOLTON Aug.14 2000/2001... Message internet Milovice.cz Aug.8 2017 text odkazu http://www.imilovice.cz/main/komentare.php?modul=form&pid=31923#
8.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.8 Obrázek
8.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.8 Obrázek
8.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.8 Obrázek
8.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.8 Obrázek
8.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.8 Obrázek
8.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.8Obrázek Obrázek Obrázek ObrázekObrázekObrázek Obrázek Obrázek Obrázek text odkazu:,,5. dimenze - Telepatie,, (dokument) nebo také ,,Telepatie ve službách armády,,(dokument) Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
8.Srpen 08:08 (R)Watson: :nostaWObrázek 80:80 neprS.8 Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek ... I když si myslíme, že jsme bytosti z masa a krve žijící ve skutečném světě, jsme téměř jistě počítačem generované bytosti žijící ve videohře vyspělejší civilizace.Nevěříte? Zde je argument:„Mezi nejsilnější argumenty pro simulaci patří nejspíše toto: před čtyřiceti lety jsme měli Pong. Dva obdélníky a tečku. Tak vypadaly hry.“ „Nyní, o čtyřicet let později, máme fotorealistické 3D simulace, ve kterých společně hrají miliony lidí a které se každým rokem zlepšují. Brzy zde bude virtuální realita, rozšířená realita.“ „Pokud bereme v potaz jakoukoliv úroveň zlepšení, stanou se hry nerozlišitelnými od reality, i kdyby tato úroveň klesla na jednu tisícinu té současné." "Pak si třeba řeknete, že to může být až za 10 000 let, což ale z pohledu evoluce není nic. Takže za předpokladu, že směřujeme ke hrám, které jsou nerozeznatelné od reality, a tyto hry by šlo hrát na jakékoliv konzoli, PC nebo čemkoliv jiném, dalo by se říci, že šance, že žijeme ve skutečné realitě je jedna ku miliardám.“„Existuje šance jedna ku miliardám, že žijeme ve skutečné realitě,“ text odkazu http://www.simulation-argument.com/ Pokud máte zájem, navštivte stránku simulation-argument, kde na toto téma můžete debatovat celé dny. Obrázek
7.Srpen 11:11 (R)Watson: *
7.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.7
7.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.7 Obrázek Obrázek text odkazu HOLODECK 3D počítačový program... ŽIJEME V PROGRAMU kryptuji pro vás... Obrázek Obrázek Obrázek
7.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.7 Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek * Bedřich Iva Standa 22 33 9999 7 33 222 66 666 7777 8 66 444 0 444 66 333 666 777 6 2 222 66 444 0 7777 555 88 9999 22 2 0 7 555 66 444 0 9999 33 0 9999 2 55 666 66 2 0 6 66 666 44 666 0 88 55 666 555 88 0 2 0 888 33 555 55 2 0 222 2 7777 8 0 9999 0 66 444 222 44 0 5 33 0 888 33 555 6 444 0 7777 7 33 222 444 333 444 222 55 2 1 0 6 666 9999 66 2 0 7 777 2 888 33 0 8 666 11 0 9999 33 0 5 33 0 5 33 5 444 0 222 444 66 66 666 7777 8 0 7 777 666 0 6 66 666 44 666 0 555 444 3 444 0 666 22 33 7777 8 777 33 66 2 0 88 777 222 444 8 999 6 0 8 2 5 33 6 7777 8 888 444 6 11 1 1 1* Bedřich Iva Standa 9999 7 777 2 888 2 0 55 777 999 7 8 666 888 2 66 2 * Bedřich Iva Standa 9999 7 777 2 888 2 0 55 777 999 7 8 666 888 2 66 2 * Bedřich Iva Standa 9999 7 777 2 888 2 0 55 777 999 7 8 666 888 2 66 2Obrázek ObrázekObrázek Obrázek
6.Srpen 11:33 (R)Watson: (předchozí) :nostaWObrázek 33:11 neprS.6 Obrázek
6.Srpen 11:33 (R)Watson: (předchozí) +
6.Srpen 11:22 (R)Watson: (předchozí) []
6.Srpen 11:12 (R)Watson: *
6.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.6ObrázekObrázek Obrázek ObrázekObrázek Obrázek Obrázektext odkazu Grey Alien Filmed By KGB Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek text odkazu Armin van Buuren - Communication (Video Crop Circle) Obrázek Obrázek Obrázek
5.Srpen 11:11 (R)Watson: *
5.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.5 Obrázek Obrázek text odkazu Planovaci kalendar rok 2484... http://www.kalendar-online.cz/planovaci-kalendar-2484 Obrázek Obrázek
5.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.5 Obrázek Obrázek Obrázek text odkazu/link text Truth about UVB 76 'The buzzer' Obrázek *Pavel Petr Ivan Boris Džordž** Vana Darius6 jan pavel Circlemaker töňa Revolta srandamusibejt Faethón Faktor Psí IBM Watson Ploština Darius Kelišová Blažena Ploština Higgsův boson Franta z trabanta Emc2 Jinžíšek a Jangžíšek Drchlík Fabion ANONYMOUS FINAL MESSAGE Karas Svoboda ????? specnaz**Pavel Petr Ivan Boris Džordž***Bedřich***Iva***Standa***77 07 14 10022001 41 70 77*Pavel Petr Ivan Boris Džordž** Vana Darius6 jan pavel Circlemaker töňa Revolta srandamusibejt Faethón Faktor Psí IBM Watson Ploština Darius Kelišová Blažena Ploština Higgsův boson Franta z trabanta Emc2 Jinžíšek a Jangžíšek Drchlík Fabion ANONYMOUS FINAL MESSAGE Karas Svoboda ????? specnaz**Pavel Petr Ivan Boris Džordž***Bedřich***Iva***Standa***77 07 14 10022001 41 70 77
4.Srpen 11:11 (R)Watson: *
4.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.4 Obrázek text odkazu imilovice.cz tajemno google message PSI Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek ObrázekPátek,symbol umístěný na západ (west,запад)...zpráva poslána,sent message code 11:11 Obrázek
4.Srpen 11:11 (R)Watson: Obrázek Obrázek text odkazu Do celého světa se šíří záhadné vysílání, nikdo neumí vysvětlit jeho účel Obrázektext odkazu "buzzer", "жужжалка" ,"bzučák" 25.01.2013 ,,МДЖБ МДЖБ ОБЪЯВЛЕНА КОМАНДА 135 МДЖБ МДЖБ ОБЪЯВЛЕНА КОМАНДА 135,, Obrázek text odkazu RADIOVÝ KOUTEK: RUSKÝ BZUČÁK Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek "Command 135 initiated." „vydán rozkaz 135“ „ОБЪЯВЛЕНА КОМАНДА 135“ Obrázek ,,The military order is met,, ,,vojenský rozkaz splněn,, ,,Военные заказы выполнены,,*,,Military order executed,,,, vojenský rozkaz vykonán,,,,Военные заказы выполняются,, Obrázek Obrázek Obrázek
3.Srpen 11:11 (R)Watson: *
3.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.3 Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
2.Srpen 11:11 (R)Watson: *
2.Srpen 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 neprS.2 Obrázek text odkazu kryptuji imilovice.cz Obrázek text odkazu Kvantový počítač: Google startuje digitální revoluci Obrázek Obrázek Obrázek One more time. Code alpha / Еще раз. Код альфа
2.Srpen 11:11 (R)Watson: (předchozí) :nostaWObrázek 11:11 neprS.2 Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek http://www.presnycas.cz/ Obrázek Obrázek Obrázek 2 44 666 5 0 55 777 999 7 8 88 5 444 0 66 33 22 0 5 7777 33 6 0 888 0 7 777 666 4 777 2 6 88 0 7 777 444 7777 6 0 2 55 8 444 888 66 444 1 888 9999 55 2 9999 0 7 777 666 0 7 33 8 777 2 0 666 3 0 7 2 888 555 2 1 7 666 3 2 777 444 555 666 0 7777 33 0 66 33 6 666 9999 66 33 1 222 33 7777 8 2 0 7 777 666 22 33 44 555 2 0 888 0 7 666 777 2 3 55 88 1 5 7777 33 6 0 3 666 6 2 1 3 2 8 2 0 55 777 999 7 8 666 888 2 66 2 1 66 2 3 2 555 33 0 7 777 2 222 88 5 444 0 7777 0 66 444 6 2 1 0 44 666 3 555 2 6 0 888 0 8 666 6 0 7 666 55 777 2 222 666 888 2 8 1 22 33 9999 7 33 222 66 666 7777 8 0 9999 2 777 88 222 33 66 2 1 55 555 444 222 33 0 3 666 22 777 33 0 7777 222 44 666 888 33 5 0 2 0 666 7 2 8 777 88 5 1 2 555 444 222 33 0 2 0 22 666 22 0 66 2 0 8 666 6 0 7 777 2 222 88 5 444 1 33 888 33 11 3 9999 666 777 3 9999 0 2 0 444 888 2 66 0 888 7777 33 222 44 66 666 0 6 666 66 444 8 666 777 88 5 444 1 2 44 666 5 1 7 666 7777 8 7777 55 777 444 7 8 88 6 1 0 7777 8 2 777 4 2 8 33 0 11 44 888 33 9999 3 66 2 0 22 777 2 66 2 11 5 33 0 2 55 8 444 888 66 444 1 1 1 222 666 3 33 0 2 555 7 44 2 11 0 55 666 3 0 2 555 333 2 1 Obrázek Obrázek Obrázek 6EB6957008E03CE4 Obrázek4EC30E8007596BE6
1.Srpen 10:10 (R)Watson: (předchozí) :nostaWObrázek 01:01 neprS.1 Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
31.Červenec 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 cenevreČ.13 Obrázek Obrázek text odkazu Obrázek text odkazu
31.Červenec 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 cenevreČ.13 Obrázek
31.Červenec 11:11 (R)Watson: :nostaWObrázek 11:11 cenevreČ.13 Obrázek Obrázek text odkazu/link text Message...Poselství...*@123456789?* 888 9999 55 2 9999 0 7 777 666 0 7 33 8 777 2 0 666 3 0 7 2 888 555 2 1 7 666 3 2 777 444 555 666 0 7777 33 0 66 33 6 666 9999 66 33 1 222 33 7777 8 2 0 7 777 666 22 33 44 555 2 0 888 0 7 666 777 2 3 55 88 1 5 7777 33 6 0 3 666 6 2 1 3 2 8 2 0 55 777 999 7 8 666 888 2 66 2 1 66 2 3 2 555 33 0 7 777 2 222 88 5 444 0 7777 0 66 444 6 2 1 0 44 666 3 555 2 6 0 888 0 8 666 6 0 7 666 55 777 2 222 666 888 2 8 1 22 33 9999 7 33 222 66 666 7777 8 0 9999 2 777 88 222 33 66 2 1 55 555 444 222 33 0 3 666 22 777 33 0 7777 222 44 666 888 33 5 0 2 0 666 7 2 8 777 88 5 1 2 555 444 222 33 0 2 0 22 666 22 0 66 2 0 8 666 6 0 7 777 2 222 88 5 444 1 33 888 33 11 3 9999 666 777 3 9999 0 2 0 444 888 2 66 0 888 7777 33 222 44 66 666 0 6 666 66 444 8 666 777 88 5 444 1 2 44 666 5 1
30.Červenec 13:13 (R)Watson: Obrázek text odkazu
30.Červenec 11:34 (R)Watson: 33:11 cenevreČ.03 text odkazu Život v programu 9.Poselství 3D KRUHY V OBILÍ simulátor HOLODECK 8-\)
28.Červenec 11:11 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 28.Červenec 11:11): Obrázek text odkazu
28.Červenec 11:11 (R)Watson: (předchozí) ObrázekMilovičák Obrázek text odkazu KRYPTUJI
27.Červenec 11:11 (R)Watson: (předchozí) Sergiy Karyakin ObrázekMilovičák: Obrázek text odkazu KRYPTUJI
26.Červenec 11:11 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 26.Červenec 11:11): code 11:11 středa Sergiy Karyakin ObrázekMilovičák: Obrázek Obrázek Obrázek Data kryptuji pro budoucí využití... ©2017 / ©2484 Obrázek Obrázek
26.Červenec 11:11 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 26.Červenec 11:10): Obrázek http://www.presnycas.cz/ * Obrázek
26.Červenec 11:10 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 26.Červenec 11:09): Obrázek http://www.presnycas.cz/ * Obrázek
26.Červenec 11:09 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 26.Červenec 11:08): Obrázek http://www.presnycas.cz/ * Obrázek
26.Červenec 11:08 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 26.Červenec 11:07): Obrázek http://www.presnycas.cz/ * Obrázek
26.Červenec 11:07 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 26.Červenec 11:06): Obrázek http://www.presnycas.cz/ * Obrázek
26.Červenec 11:06 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 26.Červenec 11:05): Obrázek http://www.presnycas.cz/ * Obrázek
26.Červenec 11:05 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 26.Červenec 11:04): Obrázek http://www.presnycas.cz/ * Obrázek
26.Červenec 11:04 (R)Watson: Obrázek http://www.presnycas.cz/ * Obrázek