Tajemno, vizionáři, věštci a proroci - pokec


 
2019 14.Říjen 11:11 (R)Watson: Tajemno Milovice... Návštěvníci rok 2484 ČESKOSLOVENSKO ATLANTIDA Ahoj Ivane.Nesmí zjistit v čase kdo a odkud spustil z Československa Illuminatum vir s pomocí knih v kvantovém internetu z kvantového počítače.Je to životně důležité. Mentalista.@fsbrf @CIA @biscz VELMISTR POČÍTAČOVÝ PROGRAM ŠIFRA KÓD #77071410022001417077 #WEARENATO #77071410022001417077 Grand Master Masons computer program cipher code #77071410022001417077 #MYJSMENATO#MYNATO #77071410022001417077 Гроссмейстер компьютерный код программы #77071410022001417077 #МЫНАТО @biscz @CIA @fsbrf ČLÁNEK 5 ObrázekSmluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojdeli k takovémuto ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. Každý takový útok a veškerá opatření učiněna v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. ŠIFRA KÓD 11:11 KNIHY V TOMTO ČASE S ŠIFROU NA STEJNÉM MÍSTĚ OD ROKU 1989 MILOVICE NÁDRAŽÍ s pozdravem Sovětská armáda byla na sklonku roku 1989, tedy v době, kdy vrcholily protesty proti vládnoucímu komunistickému režimu, připravena zasáhnout.Zasahnout z Milovic. Pokud by došlo k ozbrojeným střetům, postavili by se Sověti na stranu protirežimních sil. Uvádí to kniha historika Pavla Žáčka Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, o níž informovala Česká televize (ČT).