Tajemno, vizionáři, věštci a proroci - pokec


 
2019 16.Říjen 11:11 (R)Watson: ps-sv@mil.ru ______________ Иван из ГРУ никто не может узнать, кто запустил квантовый вирус в Чехословакии по книгам из Миловице в 1989 году, которые были вовремя запущены в квантовом интернете с квантовых компьютеров в Праге, Брно, Остраве! Ivan from GRU nobody can find out who launched a quantum virus in Czechoslovakia through books from Milovice in 1989, which was launched in time on quantum internet from quantum computers in Prague, Brno, Ostrava! Ivane z GRU nikdo nesmí zjistit kdo spustil v Československu kvantový vir skrze knihy z Milovic v roce 1989,který byl spuštěn v čase na kvantovém internetu z kvantových počítačů v Praze,Brně,Ostravě rozumíš! ps-sv@mil.ru ______________ Obrázek HISTORY IS WRITTEN BY THE VICTORS THIS IS US Obrázek DNA COMPUTERS SYSTEM 11:11 activating your dna