Tajemno, vizionáři, věštci a proroci - pokec


 
2011 18.Březen 11:08 (R)kimcid: (předchozí) (Re: XXX z 17.Březen 16:23): dá se zařídit i dřív stačí když najdem v čechách ropu:-D :-D
2011 18.Březen 11:06 pacient: (předchozí) (Re: XXX z 17.Březen 16:23): ;-\) Včera konec světa, začátek bude pozdě zítra. Pravděpodobně možná také zítra k ránu,až uslyšíte neočekávanou ránu.Poté co spadnu z postele, a uhodím se na hlavu.:-\)
2011 17.Březen 16:23 XXX: a co vizionáři říkají na konec světa? 21.5.2011 a nebo 21.12.2012? :-\)
2011 15.Březen 10:21 (R)Pája Hav.: (předchozí) (Re: Milovičák z 31.Leden 14:41): Tajemno sídelního útvaru jménem Milovice,pohledem Pájiny Hav.;-\)Položme si dvě otázky, v pomíjivé současnosti pohádky s dobrým koncem.:roll:"Bylo,nebylo?" :\?: "Bude,nebude?":roll:, :\?:Centrum moudrých hlav,Boží Dar Milovice,sídlo vědeckého inovování =/= Sídlo rozumných lidí,jménem Milovice Boží Dar,středisko zdokonalení badatelů. :\?::ok:
2011 12.Březen 01:11 pacient: (předchozí) (Re: mcquak z 11.Březen 11:26): :-D :fie: Virtualní hra dětí pacientů, s nami všemi jejich předky pacienty.To není Matrix.:fie: :-D
2011 11.Březen 11:26 (R)mcquak: (předchozí) (Re: pacient z 11.Březen 01:59): :fie: Matrix :-D
2011 11.Březen 01:59 pacient: Kdo nepřemýšlel o vzdáleném,bude poděšen blízkým setkáním bolestivé pravdy.O tom jak v čase a prostoru se lidstvo stalo obětí virtuální hry počítače s DNA kódy.Současnost je relativní budoucnost vědy,tajemství Milovic.Informace zakopána.text odkazu DNA
2011 31.Leden 14:41 (R)Milovičák: (předchozí) (Re: Mozek z 12.Leden 11:02): :roll: "Den,kdy věda začala zkoumat nefyzikální jevy,udělal během jednoho okamžiku větší pokrok než za všechna uplynulá tři(3) tisíciletí svého trvání."...."Avalon ostrov Boží Dar"...Bohem zapomenutý ostrov Svobody.A jeho dvou malých dětí lvíčat Pavla@Petra.:ok: text odkazu " Název ostrova ,z keltského slova abal - jablko." Všude dobře,nejlíp je pro časoprostorového červa doma.U Bohémů v Milovicích na sportobním letišti viz text odkazu Račte vstoupit festivaloví návštěvníci v odkaz Kuchaře René, Napsal Cimrman,Járada Milovičák.8-\) :-D 8-\)
2011 18.Leden 16:09 (R)Milovičák: (předchozí) (Re: petr@pavel z 9.Leden 07:52): .../SuperAlfa 7,83 Hz/ -> rozhraní (Alfa-Theta) Univerzální frekvence, nazývaná také Schumanova rezonance.:ok:text odkazu ;-\)text odkazu :ok:
2011 17.Leden 12:12 Pavel: (předchozí) (Re: Petr z 17.Leden 01:08): ;-\) text odkaz : cz ;-\)
2011 17.Leden 01:08 Petr: (předchozí) (Re: pavel@petr z 15.Leden 16:00): .... ;-\) Kymatica (2009) ;-\) ....
2011 15.Leden 16:00 pavel@petr: (předchozí) (Re: petr@pavel z 13.Leden 12:13): :-\) odkaz cosmos@vesmír :-\)
2011 13.Leden 12:13 petr@pavel: (předchozí) (Re: Mozek z 12.Leden 11:02): 2 :-\) :-\) 1 1 (petr@pavel) 1 1 :-\) :-\) 2
2011 12.Leden 11:02 Mozek: (předchozí) (Re: Pavel z 2008 10.Říjen 07:38): ;-\)Tajemnej jako ten, co má klíče od nebeské brány myšlenek pravé a levé mozkové hemisféry.;-\) Být či Nebýt ? ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE ?? ,,Naděje neumírá,jelikož zůstává v moudrech o učení (Jin a Jang) a světle srdečné víře v dobro malých Bohémů."Neboli dle vědy síle světla fotonu srdečné energie pravice a levice částice i antičástice,které když se střetnou.Tak mohou způsobyt vědeckou anihilaci,jelikož věda vychází z vakua nula." Áhoj páni vědeckých nul vesmírného záření faktoru neznámé síly PSI(Psí) působící na planetě.Sítě vesmírných vysílačů sperma Jin a vajíček Jan,přetížení vesmírné G-ravitace.S vesmírným pozdravem.Vaše pravá a levá mozková hemisféra.:ok:
2011 11.Leden 20:12 (R)Milovičák: (předchozí) (Re: pavel@petr z 9.Leden 23:55): Každý z nás se neustále všestranně přesvědčuje, že veškeré vnímání vnějšího světa nám zprostředkovávají smysly. Existuje však vedle toho i záhadný – na naší vůli zcela nezávislý - „šestý smysl“? ;-\) text odkaz ;-\)
2011 9.Leden 23:55 pavel@petr: (předchozí) (Re: petr@pavel z 9.Leden 23:46): :ok: text odkaz> parapsychologie :ok: 8-\) :ok:text odkaz> psychotronika :ok:
2011 9.Leden 23:46 petr@pavel: (předchozí) (Re: petr@pavel z 7.Leden 13:04): :ok: Prezident tak byl přístupný použití druhu psychotechnologie, která tvořila jádro revoluce ve vojenství…technologie změnila způsob použití síly, věci jako osobní odvaha… se staly zbytečnými… Bylo třeba, abychom přehodnotili morální zábrany, které nám bránily manipulovat mozky domácích i zahraničních nepřátel…8-\) ....Jinými slovy, kdyby se, například objevil nový Ježíš Kristus, americké bezpečnostní agentury by jednoduše napojily jeho osobnost na počítač, který by modifikoval jeho myšlení a chování....8-\) 2 :-\) :-\) :!: :!: petr@pavel:!: :!: :-\) :-\) 2 8-\)
2011 9.Leden 23:38 petr: (předchozí) (Re: petr@pavel z 7.Leden 23:46): :ok: Koncem roku 1994 byly v USA na Aljašce provedeny první pokusy se systémem HAARP., který je nejvýkonnějším radarovým systémem na světě. Tvoří ho 180 antén, které soustřeďují jeho výkon do úzkého paprsku. Tento paprsek může být vyslán do ionosféry, ohřát jí a tím změnit její výšku. Podle toho, jak se mění výška ionosféry, mohou se elektromagnetické vlny od ionosféry odrážet na různá místa na planetě a systém HAARP je tam pomocí této manipulace s výškou ionosféry může směrovat. Systém HAARP je navíc schopen využít energie uložené v ionosféře k tomu, aby ztisícinásobil energii, kterou tam vyšle. Tuto energii je pak schopen vyslat na předem určené místo na planetě.....8-\)
2011 9.Leden 23:29 pavel: (předchozí) (Re: petr@pavel z 9.Leden 07:52): ...:ok: Signály v nervových vláknech mozku a celého těla probíhají jako slabé elektrické impulsy, které jsou při přechodu z jednoho vlákna do druhého převáděny chemickými reakcemi. Tyto děje probíhají v určitých charakteristických frekvencích. Vědci, kteří zaváděli do mozku tenké drátky, pomocí kterých tam vysílali slabé, kmitavé elektrické proudy dosáhli pozoruhodných výsledků. V roce 1969 publikoval Jose Delgado, španělský profesor fyziologie, pracující v té době na špičkové americké univerzitě v Yale, knihu „Fyzikální ovládání mozku....8-\)
2011 9.Leden 23:21 petr: (předchozí) (Re: petr@pavel z 9.Leden 23:05): ....:ok:Dne 27.9.1991 článek, ve kterém byly zveřejněny části projektu vývoje těchto zbraní „Dálkové psychofyzické působení na vojska i obyvatelstvo torzními zářeními elektromagnetickým vlněním“).Podle jeho ředitele, A. Akimova, na výzkum, včetně příspěvků od Vojensko-průmyslové komise při ministerském kabinetu SSSR a KGB, byla vynaložena částka půl miliardy sovětských rublů...8-\)
2011 9.Leden 23:15 pavel: (předchozí) (Re: petr z 9.Leden 22:37): ...:ok: Víceprezident Ligy nezávislých vědců SSSR. Viktor Sedleckij v něm sděloval: „Jako odborník a právnická osoba prohlašuji: V Kyjevě byla zahájena sériová (a to je velmi vážné) výroba psychotronických biogenerátorů a jejich zkoušky. Nemohu tvrdit, že během puče byly použity právě kijevské generátory... Nicméně skutečnost, že byly použity, je pro mne evidentní. Co to jsou psychotronické generátory? Je to elektronické zařízení, které vyvolává v lidském organismu efekt řízené kontroly. Zejména působí na levou a pravou hemisféru kůry hlavního mozku. Na tom je založen projet USA Zombie 5. Podobné práce se provádějí v Sovětském Svazu (částečně v Kyjevě v Ústavu pro výzkum materiálu...). ....8-\)
2011 9.Leden 23:09 petr: (předchozí) (Re: petr@pavel z 7.Leden 23:46): ...:ok: V dubnu 1993 Rusko odtajnilo elektromagnetickou zbraň, schopnou zničit jakýkoli objekt v atmosféře „ať už raketu.Letadlo nebo jiné umělé nebo skutečné nebeské těleso typu meteoritu“.... 8-\)
2011 9.Leden 23:08 pavel: (předchozí) (Re: petr@pavel z 9.Leden 23:05): ....:ok: Koncem roku 1990 psal americký deník Washington Post: „ozbrojené síly a výzvědné organizace jsou znepokojeny tím, že Rusové zřejmě pracují na vývoji mimosmyslových schopností.Daří se jim ovlivňovat jednání lidí, měnit jejich city a zdravotní stav.... 8-\)
2011 9.Leden 23:05 petr@pavel: Nejdůležitější věcí v našich životech je fakt, že jsme oběti elitního ovládání mysli. Jsme vytrénováni chovat se otupěle, zaměřovat se na banality zahledění do sebe.8-\) odkaz: Hořká pravda 8-\) .....
2011 9.Leden 22:46 pavel: (předchozí) (Re: petr z 9.Leden 22:37):8-\) text odkaz 8-\) Server Wikileaks, kolem kterého je poslední dobou humbuk se chystá zveřejnit utajované zprávy o UFO.
2011 9.Leden 22:37 petr: (předchozí) (Re: petr@pavel z 9.Leden 07:00): 8-\)text odkazu 8-\) Psychoenergetické zbraně ve Varšavském paktu.Ututlaný skandál v bývalém SSSR,Robert Becker v knize „Elektrické tělo“ z r. 1984 byl zřejmě první kdo zveřejnil přítomnost sovětského tzv. psychoaktivního signálu v USA z 4. července 1976. Robert Becker píše, že signál se neustále pohyboval mezi 3,26 a 17,54 MHz a byl pulzován v několika pulsech za vteřinu. Jeho zdroj byl údajně vystopován u obrovského vysílače poblíž Kyjeva....
2011 9.Leden 13:25 specnaz: (předchozí) (Re: karel z 8.Leden 13:13): odkaz
2011 9.Leden 07:52 petr@pavel: ;-\) Dlouhodobým výzkumem zjištěno,mozek pracuje v pěti hladinách frekvence mozkových vln./Beta 14Hz/Běžný stav vědomí,převládá soustředění smyslové a logické myšlení,převážná část dne. /Alfa 8-13Hz/Stav prostý jakéhokoliv napětí,odpočinek duše i těla při plné bdělosti,pohoda klid mysli /Theta 4-7Hz/Je stav výrazného útlumu všech funkcí organismu,běžný stav spánku/Delta 0,5-3Hz/bezvědomí,útlum hluboký spánek /SuperAlfa 7,83 Hz/ -> rozhraní (Alfa-Theta) rozvíjející duševní činnost,ve kterém pulsuje i geomagnetické jádro Země.:-\) odkaz: Vangelis - Alfa :-\)
2011 9.Leden 07:00 petr@pavel: (předchozí) (Re: Pepa.Milovičák z 8.Leden 16:55): No comment.Dobré ráno.:ok: odkaz: UFO CRASH KGB - UFO CRASH RUSSIA
2011 8.Leden 16:55 Pepa.Milovičák: (předchozí) (Re: petr@pavel z 7.Leden 13:04): Kluci????Máte snad na mysli dřevěné bedynky s papírovými dokumenty.Které jsou zakopány pod zemí v katastru města Milovice a přilehlém okolí bývalého vojenského letiště????A nebo snad víte něco blíže o experimentu civilních zaměstnanců sovětské armády.Kteří někde ve vojenském prostoru Mladá měli zakopat blíže neurčenou kovovou destičku v dřevěné bedně.Jakýsi údajně experimentální vysílač.Pracující v hladinách frekvencí lidské mysli.Jenž měl být, dle zdroje informace(důstojník sovětské armády), aktivován na konci osmdesátých let minulého století právě zde v lokalitě Boží Dar Milovice nějakým šarlatánem????
2011 8.Leden 13:13 karel: (předchozí) (Re: petr@pavel z 7.Leden 23:17): Samozřejmě,trefa do černého.Jak jinak.:-D Mimosmyslové vnímání,to je karta černého Petra tajemna lokality sídla střední skupiny sovětských vojsk Milovice.Která je vedená ve vyšším stupni utajení v deklasifikovaném dokumentu z roku 1978.(V sekci VI. Prostředí parafyzického výzkumu, označené Table III,ve kterém je počet míst, zatížení a osob zapojených v parapsychologickém výzkumu ve Varšavském paktu.) 8-\)
2011 7.Leden 23:46 petr@pavel: (předchozí) (Re: Aspirin z 2010 22.Prosinec 01:06): :ok: Náhoda :\?: Film měl údajně vzniknout v roce 1947, po havárii UFO v Roswellu, hlavní protagonista filmu má pak být právě mimozemšťan z havarovaného UFO. Po natočení se dle kameramana film propadl pod zem, aby se objevil po 47 letech až roku 1994.:\?: :wacko: :\?: Jaro roku 1994. Vědci z kalifornské univerzity oznámili,že během 14 měsíců zachytili 164 neobvyklých signálů z dalekého vesmíru.Doposud se však neprokázalo vyvrátit ani potvrdit že by pocházely od vzdálených rozumných kosmických bytostí :ok:
2011 7.Leden 23:17 petr@pavel: (předchozí) (Re: karel z 7.Leden 15:53): Karle,trefa.:-\) Mimosmyslové vnímání je to pravé téma.:thumb:
2011 7.Leden 15:53 karel: (předchozí) (Re: David z 7.Leden 13:29): :-D 8-\)text odkaz : Mimosmyslové vnímáni 8-\) :-D
2011 7.Leden 13:29 David: (předchozí) (Re: petr@pavel z 7.Leden 13:04): chtěl si nám sdělit, že tě právě propustili z Bohnic? 8-O
2011 7.Leden 13:07 (R)kimcid: (předchozí) (Re: petr@pavel z 7.Leden 13:04): :thumb: :thumb: :thumb:
2011 7.Leden 13:04 petr@pavel: Tajemství.Na území města Milovice se nachází opravdu "Dar Boží Opů Lidí".Včetně zachovaného poselství znásilněného dřeva tiskem z Atlantydy.Podáváme vnitřně přístupnou zprávu zasvěcencům, z času a prostoru nekonečného vesmíru hmotné a nehmotné iluze vibrace víry v energii."Faktor neznámé síly PSI se 9.12.2002 vrátil domů."2 :-\) :-\) :!: :!: petr@pavel:!: :!: :-\) :-\) 2
2010 22.Prosinec 01:06 Aspirin: (předchozí) (Re: petr z 22.Prosinec 00:36): Vice najdes treba zde
2010 22.Prosinec 00:36 petr: :roll: Máte někdo více info? Je to skutečná pitva, cizince z jiné planety.Nebo je to pouhá fikce,či umění magie, Hollywood studio? :wacko::\?: viz video,odkaz : :\?: :wacko:
2010 20.Září 20:35 milovičák: (předchozí) (Re: Petr Adam z 2.Březen 23:05): :ok: "Den,kdy začne věda zkoumat nefyzikální jevy,udělá během jednoho desetiletí větší pokrok než za všechna uplynulá staletí svého trvání" : Nikola Tesla."8-\) 8-O 8-\) Dnes už je to všechno uskutečněno, tenkrát to lidem připadalo jako nesrozumitelné fantazírování ;-\) zdroj text odkazu:VELIKÁNI.cz/Nikola Tesla ;-\) text odkazu : Nikola Tesla: Fyzik, který změnil svět :roll: Génius, nebo šílenec? "Jsem jasnovidec. Zachytil jsem vysílání z vesmíru."Podobnými výroky šokoval vědeckou veřejnost.
2010 31.Srpen 18:17 hrabe ti: (předchozí) (Re: JIN@JAN z 31.Srpen 16:58): hodně pozadu budeš asi ty, když nevíš ani to, jak se ta filozofie jmenuje, je to JIN JANG
2010 31.Srpen 16:58 JIN@JAN: (předchozí) (Re: hrabe ti z 31.Srpen 16:12): Pouze jsem zde poukázal blbcům tajemství.O tom jak naše současné západní vědění, je z pohledu filosofie JIN/JAN hodně pozadu a debilní.Když objevuje rozumem to ,co už znali dávno před tisíci lety naši lidští předci. 8-\) :-D 8-\)
2010 31.Srpen 16:38 JIN@JAN: (předchozí) (Re: JIN@JAN z 31.Srpen 16:10): 8-\) :\?: 8-\)Dnešní věda získala údaje z nejvzdálenějších hlubin vesmíru,ze kterých je patrné : z původní homogenní látky,jsou nejstarší atomy prvků pouze dva - vodík a helium.Porovnáme-li si jejich vlastnosti s vlastnostmi přisuzovanými JIN a JANGU(jakožto složkám post-kosmické čchi,jež se formovala z pre-kosmické čchi)je zarážející, že typickým představitelem: JANGU,jangových vlastností,je oheň,slunce.JIN,jinových vlastností je voda.... :\?::\?::\?:Mohou být takovéto nápadné shody čistě náhodné,anebo znamenají,že východní a západní vědění se začínají po tisíceletích k sobě přibližovat.8-\) :\?: 8-\)
2010 31.Srpen 16:12 hrabe ti: (předchozí) (Re: JIN@JAN z 31.Srpen 16:10): Co ty jsi za debila :\?: :\?: :\?: :ok:
2010 31.Srpen 16:10 JIN@JAN: (předchozí) (Re: JIN @JAN z 31.Srpen 15:57): 8-\) :ok: 8-\) Původní supersymetrie se rozpadá ve třech fázových přechodech.... původní jednota se začíná diferencovat ve třech fázích: Velký počátek Tchaj-čchu,Velký začátek Tchaj-š,Velká prostota Tchaj-su..... výsledkem je prvotní stav raného vesmíru,horká homogenní plazma.... na začátku je bublající prvotní Chaos Chun-tun.8-\) :ok: 8-\)
2010 31.Srpen 15:57 JIN @JAN: (předchozí) (Re: JIN @ JAN z 31.Srpen 15:27): Astrofyzikální pohled - na začátku je "nic",fyzikální vakuum . JIN @ JAN pohled - na začátku je Velká prázdnota, Tao.....v něm jsou v neprojeveném stavu věčně přítomny elektromagnetické záření a páry částice-antičástice ....v Tao je jednotná a nepostřehnutelná pre-kosmická čchi tvořená nerozlučnýmí dvojicemi JIN-JANG.....viditelný vesmír se rodí z vakua v okamžiku "velkého třesku."....bytí vzniká v prázdnotě Tao v momentu Velké změny,Tchaj-i,či Velkého předělu,Tchaj-ťi.8-\) :ok: 8-\)
2010 31.Srpen 15:27 JIN @ JAN: (předchozí) (Re: CML z 22.Srpen 23:45): "Napočátku všeho,i tajemna, byla nebo nebyla supersíla - vír@ ?" Odpovověď je blíže,než si myslíme.A to v porovnání západní hypotezy "astrofyzikální" s hypotezou východní. "( JIN @ JAN ) TAO-cesty vycházející z přírodních zákonů",která vznikla napřelomu 6. a 5. století př.n.l. v dnešní Číně.
2010 22.Srpen 23:45 CML: (předchozí) (Re: CML z 22.Srpen 23:34): ...Chyba byla odstraněna...text odkazu http://www.ct24.cz/veda-a-technika/zeme/89558-cml-hovori-k-vam-centralni-mozek-lidstva-vedci-planuji-revoluci/ :thumb:
2010 22.Srpen 23:34 CML: (předchozí) (Re: Pája Hav. z 22.Srpen 12:35): ... text odkazu :ok:
2010 22.Srpen 12:35 (R)Pája Hav.: (předchozí) (Re: Návštěvník z 22.Srpen 10:22): ... Pane "Návštěvník". :-D Nejste náhodou jeden z těch nesmrtelných Čechů ? Kteří s pomocí obyčejného lidského citu,tolerance,zvídavosti a zdravého selského rozumu odjakživa posunovali dějiny lidstva tím správným směrem.:thumb:viz odkaz ;-\)
2010 22.Srpen 10:22 Návštěvník: 8-\)... Vytušení tajemství,na které bychom neměli zapomenout.My všichni lidé jsme zde, na planetě Zemi,abychom vykonali cestu poznání.V nekonečném čase, a prostoru konečného vesmíru,který připomíná dle poznatků vědy obrovskou pórovitou houbu.Pročpak asi naš domov, hvězdné plavidlo jménem Mléčná dráha, vypadá jako obrovský zploštělý disk.Na základě doposud známého rozumem odůvodněného vědeckého poznání, má náš zploštělý disk mléčná galaxie průměr 80 tisíc světelných let,uprostřed galaktické jádro.Které obsahuje černou díru,hmotnější než Slunce.....8-\)
2010 21.Srpen 01:49 Osel: (předchozí) (Re: Osel z 21.Srpen 01:32): Stroj času je v očích veřejnosti záležitost už úplně magická. Přesto se úplně nedávno objevil nový převratný koncept,umožní cestu v čase. Stručně řečeno, je to taková kobliha s dírou uprostřed. V Oriho modelu je veprostřed vakuum. Případnému cestovateli v čase postačí létat dokola po vnitřku donutu (anuloidu) a postupně se propracuje do minulosti.:ok: Ozvěny budoucnosti - kvantové počítače a stroj času :ok:
2010 22.Červen 14:55 Pavel Milovičák: (předchozí) (Re: Petr z 7.Červen 11:22): :ok: Veřejnoprávní pořad "Milénium",:thumb: text odkazu : zdroj ČT :thumb:
2010 10.Červen 10:47 admin Henry: (předchozí) (Re: Soja_ z 10.Červen 09:58): Tak teď nevím, jestli si rozumíme. Co "No právě!"?
2010 10.Červen 09:58 (R)Soja_: (předchozí) (Re: Henry (webmaster) z 9.Červen 21:17): V dnesnej dobe emancipacie pomatenych holek by som povedal: "No právě!"
2010 9.Červen 21:17 admin Henry: (předchozí) (Re: vira z 9.Červen 20:08): Tohle není žádná předpověď. Co se má stát a kdy? Jenom bláboly pomatených holek.
2010 9.Červen 20:08 vira: Předpověď varování!
2010 9.Červen 11:24 já1: Za zrcadlem
2010 9.Červen 11:17 (R)daffydd: (předchozí) (Re: Soja_ z 9.Červen 11:15): Ja se nebojim :-\) ja jen ze 500km to bude spise planetka, nez meteor -)
2010 9.Červen 11:15 (R)Soja_: (předchozí) (Re: daffydd z 9.Červen 08:44): neboj, nedopadne. Bruce Willis este zije.