Parkování Topolová - Vnitroblok


 
2011 26.Červen 07:27 milovičák: (předchozí) (Re: Já osobně z 25.Červen 11:23): také je dobré vědět: Platnost svislých dopravních znacek (1) Svislá dopravní znacka umístená vedle vozovky nebo nad vozovkou platí pro celou vozovku v daném smeru jízdy. (2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro b) pro svislou dopravní znacku upravující zákaz zastavení nebo zákaz stání, která platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u které je umístena. (3) Zákaz, omezení nebo príkaz vyplývající ze svislé dopravní znacky koncí na vzdálenejší hranici nejbližší križovatky, pokud není dríve ukoncen jinak.;-\)
2011 26.Červen 07:18 milovičák: (předchozí) (Re: Já osobně z 25.Červen 11:23): Pro ty, co si nepamatují co se učili v autoškole;-\) w) křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci:!:
2011 26.Červen 07:12 milovičák: (předchozí) (Re: Já osobně z 25.Červen 11:23): myslet si člověk může co chce, je to jeho svobodná vůle;-\) . Bohužel odbočka k paletárně není křižovatka, proto zákaz zastavení v tomto úseku je platný, s tím ze zatím nic nenadělá:cry:
2011 25.Červen 11:23 (R)Já osobně: Já osobně, si teda myslím, že ta Fiesta je pokutována oprávněně. Ale Fabia, která stála za křižovatkou, už měla botičku neoprávněně. Je si ale třeba nějak vyložit pojem Místní komunikace, neboť si myslím, že cesta, která vede doprava, by teoreticky nemusela být jako Místní označena. Potože, pokud by byla, tak by Místní komunikace měly být i ty silnice, které vedou do vnitrobloku, z čehož vyplývá, že značky Zákazu stání by nemuseli být za každou křižovatkou. Vzhledem k tomu, že jsou značky umístěny za každým vjezdem do vnitrbloku, myslím si, že by tato značka měla být umístěna i za křižovatkou o kterou nám jde, protože charakter této ulice je naprosto stejný jako ulice do vnitrobloku. Z toho se domnívám, že Fiesta, která stojí v křižovatce, má botičku oprávněně, ale Fabia, která už stála za křižovatkou, ji měla neoprávněně.