Články - Zobrazení článku

Osvobození naší vlasti - vzpomínka v Milovicích

Jako každý rok, i letos se uskutečnila vzpomínka na konec války v Milovicích, kterou organizovali místní komunisté. Již druhým rokem vzpomínce asistovali obrněné vozy a další vojenská technika. Obrněné transportéry byly atrakcí zejména pro malé děti, někdy i pro velké.

Předseda místní základní organizace Mirek Červinka st. přivítal přítomné, jichž přišlo přes čtyřicet, další lidé procházeli kolem. Pietního slova se ujal krajský zastupitel Mgr. Zdeněk Milata, který spojil vzpomínku s aktuálním problémem narůstajícího fašismu a rasismu ve společnosti. V hlavní části jeho projevu zaznělo:

„Vážení spoluobčané!
Dnes je tomu již 64 let poté co u nás v roce 1945 skončila válka. Doba se změnila, změnili se i lidé, ale hrdinství vítězů i utrpení za okupace nesmí být zapomenuty. Před 64 lety byl poražen fašismus, ukázalo se, že teorie rasové politiky vedou jen do pekel. Dnes bohužel mocní tohoto světa rasové teorie opět oživují, aby tak zakryli vlastní chyby a nedostatky současné moci. Taková politika může skončit pouze válkou, rozsévání nenávisti mezi lidmi je proti základům lidské civilizace. Buďme silní a odolejme primitivním pokřikům. Jen spolupráce mezi lidmi a důsledné dodržování zákonů a mezinárodních smluv může zabránit válce další. Buďme rádi, že stroje zde přítomné budou nadále jen součástí vojenské historie.“

V závěru Mirek Červinka poděkoval za účast na této vzpomínce. Velkého ocenění se dočkal ing. Komenda Pavel a jeho spolubojovníci za spolupráci.
Následovalo kladení kytek a uctění památky padlých. Celá vzpomínka byla uzavřena hymnou.
Fotogalerie akce

2009 11.Květen 04:43

5 komentářů