Články - Zobrazení článku

Zavření mateřského centra opravdu hrozí

Milí příznivci MC, od května 2009 se na chodbě Mateřského centra Milovice objevila cedule Hrozí zánik MC? Bohužel skutečně hrozí. Ne proto, že by nebyly peníze, že by MC nemělo prostory, zaměstnance, dostatek vedoucích kroužků - to vše je. Co však chybí, jsou lidé, kteří by byli ochotni převzít vedení Maminky dětem o.s., které mateřské centrum provozuje, chybí lidé, kteří by se stali členy rady o.s. Maminky dětem o.s. vzniklo oficiálně 19.3.2003. Od té doby se po celou dobu v radě objevovala jména tří zakladatelek Jitka Bohušová, Lída Šimková a Petra Dobiášová, další dvě radní byly vždy z řad současných akčních lidí. Jitka Bohušová odešla z rady před rokem, když se vrátila do práce. Lída Šimková předala převážnou část své práce v prosinci 2008, ale od září již také nebude díky práci k dispozici. Petra Dobiášová se pro odchod z rady rozhodla k září 2009, aby měla čas na domácí školu. Sečteno a podtrženo - ze zakladatelek nebude od září 2009 v radě občanského sdružení nikdo.

V občanském sdružení Maminky dětem je v současné chvíli sice zaevidováno 25 osob, z toho ale 13 nebude od roku 2010 vůbec funkčních! Zbytek jsou maminky, které mají 2 a více dětí a v MC pomáhají jak nejvíce mohou - vedou kroužky, zajišťují akce pro rodiny, píší projekty, spravují finance atd. V tuto chvíli je pouze 1 plně rozhodnuta převzít zodpovědnost s vedením organizace (a to pouze po dobu omezenou, i jí už děti odrůstají), další dvě pouze z důvodu krize (jsou plně vytíženy jinými činnostmi, které pro MC vykonávají). JE NEZBYTNÉ VYTVOŘIT NOVOU RADU O.S., KTERÁ BUDE MÍT MINIMÁLNĚ 5 OPRAVDU AKČNÍCH LIDÍ ZAPÁLENÝCH PRO MATEŘSKÉ CENTRUM. JEDEN AKČNÍ A 4 POUZE DO POČTU OPRAVDU NESTAČÍ!!! VÍTÁNY BUDOU PŘEDEVŠÍM TĚHOTNÉ A MAMINKY S MALINKÝM DÍTĚTEM - to vaše děti budou navštěvovat centrum několik let, vy byste měly mít zájem o zachování centra a představu, jak by mělo vypadat za několik let. Když se podívám na pobourané paneláky v Milovicích, připomenou mi, že pokud by je stát ihned nabídl novým nájemníkům po odsunu ruské armády, mohlo město fungovat ihned s veškerou vybaveností - byla tu škola pro 1000 dětí, MŠ, úplně nová poliklinika v Lesní ulici, úžasně prostorný plně funkční kulturní dům, v Domě pionýrů místo na kroužky dětí, sportoviště, dětská hřiště atd. Stačilo jen natáhnout ruku pro klíče od bytu a mohlo se bydlet v plně funkčním městě. Několik let bez údržby stačilo zcela zničit celé město. Stejné je to s MC - je plně funkční, zajištěné, jen chybí následovníci, kteří by byly buď řadovými členy, či členy rady a rozhodovali, koho přijmout za zaměstnance, kam podat žádosti o peníze, svolávali porady s ostatními členkami a vymýšleli, co bude v dalším měsíci a jaký bude plán akcí na další rok, zda rozšířit nabídku programů, co zrušit, co je potřeba nakoupit a zda jsou odeslány všechny potřebné doklady na úřady. Pokud bude nutno MC byť na jediný rok zavřít, všechny prošlapané cestičky zarostou. Najde-li se někdo, kdo si za pár let vzpomene, že chce založit v Milovicích mateřské centrum znovu, bude mít vše daleko složitější - vše bude muset zřizovat úplně od začátku. Nemusíme chodit pro příklad daleko - v Lysé nad Labem kdysi fungovalo MC pod o.s. Empatie - po odchodu zakladatelek nikdo nepřevzal štafetu a MC bylo zrušeno. Loni tam otevřeli nové MC Parníček - nejen, že vše museli zařizovat znovu, navíc chybí větší podpora od MěÚ - již jedno MC tu přece bylo a za pár let ukončilo činnost, tak proč bychom měli do takto nejisté investice jít. Nerada bych, abychom v Milovicích dopadli podobně. Zde naopak máme vztahy s MěÚ a dalšími organizacemi ve městě velmi dobré. Jako sdružení rodičů máme přímou možnost ovlivňovat prorodinná opatření. MěÚ přispívá na provoz MC. Do dalšího roku může být problém snad jen předpokládané snížení příjmů na pracovnice na HPP - cca 1/2 úvazku opět bude potřeba rozdělit mezi dobrovolníky. Chcete-li, aby MC fungovalo dále, budete se muset alespoň trochu snažit vy sami. Každý z vás má možnost přiložit ruku k dílu - ať již ve vedení o.s., finančním řízení, zajištění akcí, psaním článků o MC, úpravou webu, výrobou plakátů, sestavováním měsíčního programu do ECHA ..... Maminky dětem o.s. (a mateřské centrum) bude fungovat jen tak dlouho, dokud budou maminky ochotné udělat něco pro děti nejen své, ale i těch ostatních. V tuto chvíli se rozhoduje skutečně o osudu MC Milovice - zda bude dost nových lidí, kteří štafetu převezmou. Pokud se noví lidé nenajdou, znamená to zánik MC Milovice, možná ne hned, ale příští rok. Petra Dobiášová (jedna ze zakladatelek Mateřského centra Milovice) 21.5.2009

2009 24.Květen 19:53

12 komentářů