Články - Zobrazení článku

Kam je dáme?

Nedostatek míst v mateřinkách ve Středních Čechách je alarmující a Milovice nejsou výjimkou: chybí na 200 míst pro předškoláky. To, že tomu tak bude, se vědělo řadu let, bohužel zřejmě na městském úřadě v Milovicích mají daleko k matrice a prognózu populačního vývoje asi pro samou zaneprázdněnost nečetli. Vždyť co, míst pro kanceláře je a bude dost.

Na děti i na jejich maminky se však nedostává. Dvě stovky míst chybí a vědělo se o tom minimálně od narození těch dětí. Avšak v Milovicích se usnulo a po výstavbě školky Sluníčko v roce 2006, s kapacitou 308 dětí, se dál nepokračovalo, přes výstavbu a obnovu bytů v bývalém vojenském městě. Každý sociální geograf dokáže spočítat na počet nových bytů, kolik je potřeba míst ve školkách, dle struktury obyvatel města lze určit potřeby školství, ale i jiných služeb, třeba pro starší spoluobčany. Nic takového ovšem v Milovicích zřejmě nelze, a když se povolila výstavba tolika bytů a domů, už nikdo neřeší, že jejich obyvatelé budou potřebovat i něco jiného než jenom mít dost čtverečních metrů doma.

Situace v kraji je nepříznivá. V loňském školním roce se v kraji nedostalo celkově na 4488 a v končícím letošním již na 6679 dětí. Ale tam, kde nespali, tak něco pro ty děti udělali, například vedle v Lysé nad Labem. Město Lysá zpracovalo projekt a na školku dostalo zhruba 13 mil. Kč, právě na rozšíření kapacity MŠ. Dojde tam tak k navýšení školky o 50 dětí a k vybavení pomůckami či rozšíření o logopedické třídy.

Takže víc než jinde právě u dětí platí: kdo chce pro děti něco udělat, pokud chce, udělá.

Právě proto na letošním květnovém zasedání Výboru Regionálního operačního programu bylo pro mateřinky rozděleno prakticky 300 mil. Kč. Proč se Milovice nepřihlásily také?

Právo pracovat a vydělávat peníze má mít každý. A orgány státu i samospráva v tom nemůže nikomu bránit. A zde je kámen úrazu. Když rodiny nemají kam dát děti, pak to znamená, že mamčiny nemůžou jít do práce, nemůžou taky třeba i dělat kariéru. Znamená to, že na veškeré příjmy rodin musí vystačit druhý z rodičů.

Kvůli přeplněným školkám působí na mladé rodiny finanční problémy. Maminky, které nemají zajištěné cenově dostupné hlídání dětí, nemůžou nastoupit do práce a pokud čekají déle než tři roky, zaměstnavatel jim nemusí dát ani neplacené volno, nebo vezme maminku na místo s nižší kvalifikací a tím i nižším příjmem a pak se nedivme, že se rozdíly mezi muži a ženami v příjmech dále zvyšují. Pokud však práci nemají, a ztratí nárok na rodičovský příspěvek, tak jim nezbývá nic jiného než přídavky na děti. Soukromé školky či hlídání vyjde i na desítky tisíc měsíčně a smysl návratu do práce tak mizí. Je neoddiskutovatelnou povinností města dbát na to, aby převážná část dětí měla možnost být umístěna do mateřinky.

Snad se situace zlepší, podaří-li se přealokovat v Regionálním operačním programu další peníze určené nyní například na luxusní turistické destinace (např. Mcely, kde měl svatbu i pan Bárta z fy. ABL) právě ve prospěch mateřských školek či domovů důchodců. Jde o prostředky ve výši 944 miliónů korun. Předběžná jednání s Evropskou komisí vypadají nadějně. Tak držte palečky, ať to dobře dopadne.

Mgr. Zdeněk Milata, krajský zastupitel, člen Výboru Regionální rady Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy

(R)Zdeněk Milata 2010 19.Červenec 17:12

15 komentářů