Články - Zobrazení článku

Zastupitelstvo městysu Motolice (archovní zápis)

Do rukou se nám dostaly několikasetstránkové zápisy pana Otokara Haška, synovce spisovatele Jaroslava Haška, který působil koncem 20. století jako zapisovatel úřadu městysu Motolice. Překvapilo nás, o jak univerzální (sic nedatované) texty jde. Skoro se zdá, že nepatrnou změnou reálií se snadno dostaneme do zápisu kteréhokoliv města u nás. Jakoby autor zápisů jejich zachováním pro budoucí generace naznačoval: čtěte i vy zápisy ze zastupitelstva vašeho města! Ale pokud Otokar Hašek nebyl opravdovým spisovatelem, má vůbec morální nárok něco naznačovat? Přinášíme krátký úryvek z Haškových archivů. Bohužel s ohledem na příšerné písmo autora je luštění textů příliš zdlouhavé. Objevitel archivu RNDr. Václav Cílek se domnívá, že skript odpovídá písmu Haškova starého kocoura. Nutno podotknout, že badatelé Jakl, Weigl, Hájek a Klaus s tímto tvrzením nesouhlasí.

A paní Bečková se dotázala, zda se bude opravovat silnice v ulici Invalidů, kde jsou nějaké díry a je to na proražení gumy. A pan Bělohradský odpověděl, že bude. A že si má paní Bečková dávat pozor, když jede autem, jezdit moc opatrně, že on sám by tam taky jezdil opatrně, ale radši se té ulici úplně vyhýbá. A že to ještě není tak hrozné, že kdyby musela jezdit autem po silnicích na Ukrajině, že by teprve koukala.

Paní Bečková se dotázala, jak bude řešit místní četnictvo to, že mladí lidé sedí v autobusových budkách tak, že mají nohy na sedadlech a sedí na opěradle. Zda by jim nemohli četníci nakopat prdele za to jejich chování. Odpověď poskytl pan starosta, který uvedl, že toto je bohužel situace v každém městě a že četnictvo řeší tyto věci, ale nelze každého zastihnout a už vůbec ne tyto mladé lidi řezat, natož jim nakopat prdele nebo něco jiného. A pan Polom řekl, že to jsou výrostci a že on to moc dobře zná, protože má dva výrostky doma, a že oni si někdy dají nohy na stůl a mají na nich boty. A pan Bělohradský řekl, že tohle nic není, protože kdyby paní Bečková někdy byla v Záporoží a viděla ty výrostky tam, že to by teprve koukala.

Pan starosta dále informoval členy zastupitelstva o tom, že v minulém týdnu proběhlo pozvání investorů ze Slovenska, kdy byla svolána pracovní schůzka členů zastupitelstva. A že někteří členové se neomluvili a požádal o to, aby když je svoláno nějaké jednání, a někdo se nemůže dostavit, tak aby se včas omluvil. Nebo aspoň potom dovalil láhev samohonky. Paní Bečková chtěla něco říct, ale pak mlčela, a pan Bělohradský řekl, že tohle je na Ukrajině úplně normální, že si někdo něco domluví, ale pak tam nikdo nepřijde. A že jednou si tam Bohdan Chmelnický domluvil válku s Polskem, pronajal si na to několik hektarů pole, ale Poláci se na to vykašlali, protože zrovna pořádali místní protižidovský pogrom na domácím hřišti, a vyplacená záloha za to válečné pole propadla. A že to pak mělo důsledky, protože když pak psal Sinkiewicz ten svůj slavný epos, že neměl co dát na stránky 38-54, takže musel natáhnout románek Jana Skrzetuského a Heleny Kurcewiczové o pár milostných scén, které tam úplně nepasují. A paní Bečková řekla, že to vůbec netušila. A pan starosta řekl, že teď už jsme trošku odbočili, protože pan tajemník několikrát významně zakašlal a podíval se na hodinky.

Dále starosta města vyzval pana Hraboše, velitele četnictva, k tomu, aby informoval všechny přítomné o tom, že se bude realizovat nákup systému pro zabezpečení jízdních kol. Pan Hraboš odpověděl, že je v plánu nákup sady pro zabezpečení jízdních kol. Nato si vzal slovo pan Bivoj Milota a řekl, že je hrozné, jak se za tohohle systému kradou kola a vůbec, a že tohle dřív nebylo, protože mu to řekl jeho otec. A že mléko stálo dvě čtyřicet a kvalitní systém pomocných stráží věřejné bezpečnosti minimalizoval kriminalitu i bez zabezpečovacích systémů a slídivých kamer. A že jeho důvěrný zdroj Pepek Vyskoč (Josef Vyskočil) by s jeho pomocí a příspěvky od města dokázal podobný systém utajených strážců veřejného pořádku obnovit. A paní Bečková začala křičet, že to by nám tak ještě chybělo a pan Bělohradský řekl, že by to tu pak už bylo jak v Rusku.

Pan Jarek Fencl vznesl dotaz k radě města, kdy uvedl, že netuší jak chodí zápisy z jednání, kdy tam jsou odkazy na přílohy, které ale nejsou v příloze. Pan Fencl dále uvedl, že co se týká zápisů z jednání komise výstavby, tak že jsou pak bez reakce v zápise a požádal o to, aby byla nějaká zpětná vazba zápisem. Pan Fencl doplnil, že by byl rád, kdyby aspoň byla reakce v podobě třeba toto je šílenost a toto je ok. Paní Bečková konstatovala, že by také chtěla, aby měl kontrolní výbor reakci, že je něco šílenost. Pan Bivoj Milota si chtěl vzít slovo, ale pan starosta jej zastavil a řekl, že teď ne. A zeptal pana Miloty, proč nechodí na domluvené schůzky (jako třeba na schůzku se slovenskými investory) nebo když nakonec přijde, proč je to pokaždé pozdě, a pak tvrdí, že přišel, když už tam nikdo nebyl. A že takhle chodí pokaždé, a že je to stále stejné, a pan Milota už měl na jazyku něco o tom, že dříve stál chleba čtyři dvacet, ale uvědomil si, že to je mimo mísu a tak mlčel a pak řekl, že je intelektuál, v jeho případě levicový, a že jako levicový intelektuál nemůže chodit příliš rychle natož běhat, a že by měli ostatní respektovat, že chodí pozdě. A že respekt a tolerance je to, co téhle společnosti chybí, a chtěl pokračovat o třídním boji, ale doposud zamlklá paní doktorka Čápová řekla, že tohle sem nepatří a že se chce zeptat pana Poloma, pečovatele o zeleň, proč jsou na těch krásných zdravých kaštanech a javorech křížky, jestli je hodlá kácet, že tam pak bude dost stromů chybět.

A pan Polom odpověděl, že se to stále řeší a že uznává, že tolik křížků na zdravých stromech není uplně ideální, protože si toho lidé začínají všímat. Jenže dřevo je potřeba a že určitě i paní doktorka Čápová si ráda zatopí v krbu. A paní doktorka Čápová řekla, že ne tak docela, protože krb není součástí bytu v panelovém domě. Ale že ty stromy jsou krásné a zdravé, a že je pod nimi v létě hezký stín. A pan Polom řekl, že si toho nevšiml, a že názory na zdravý a nemocný strom se různí. Že paní Čápová vidí strom jako zdravý, ale napřílad pan Mojžíš, který umí dobře zacházet s motorovou pilou, vidí ten samý strom jako velmi nemocný. A že nemocnost stromů a stupeň jejich nebezpečnosti stoupá s tím, čím více kubíků dřeva by z nich spadlo na náhodné chodce. Pan Polom při tom spiklenecky mrkal na pana Bělohradského, vedoucího správy majetku města, ale ten se tvářil, že tomu mrkání nerozumí a že panu Polomovi nejspíš něco spadlo do oka. A paní Bečková řekla, že tomu naopak rozumí moc dobře. A pan starosta řekl, že toto téma je tabu a že by bylo lepší třeba probírat plánované kulturní akce.

Pan Mgr. Bivoj Milota informoval o plánované kulturní akci "Královny noci" v tuto neděli od 15 hodin, na kterou tímto všechny zve, že přijedou účinkující z Prahy, známé kabaretní duo Filip & Gréba. Paní Bečková odpověděla, že třetí hodina odpoledne je fakt blbá, že tou dobou po obědě ještě spí. A paní místostarostka pak uvedla, že i město se bude v tuto neděli účastnit jiné kulturní akce, kdy v 10 hodin položí věnce. A paní Bečková se zeptala, zda je akce pro členy zastupitelstva povinná, že v tuto dobu ještě spí.

Paní doktorka Čápová se zeptala pana starosty, jestli je pravda, že bude za městem stavět golfové hřiště. Pan starosta uvedl, že se mu zdá, že je průvan a tříská okno. Paní Čápová se opakovaně zeptala na stavbu golfového hřiště a pan starosta řekl, že včera vůbec nebyl průvan, ale že dnes je to opravdu hrozné, ale že se nemůžou zavřít okna, jinak bysme se tu všichni udusili. Bivoj Milota řekl, že moc dobře ví, že se nebude stavět hřiště ale letiště a mazaně při tom popotahoval obočím a nenápadně kopal do Harryho Hooly, ale Harry Hoola se tvářil smutně, protože se s ním od voleb nikdo nechce bavit. A paní Bečková řekla, že na to sere, že hřiště nebo letiště je obojí úplně nahovno. A pan starosta řekl, že s tou literární vsuvkou o polském romanopisci jsme doopravdy odbočili, ačkoliv to bylo zajímavé. Pan Polom podotkl, že paní Bečková objektivně zhodnotila situaci. Doposud mlčící pan Rarášek vyletěl jak čertík z krabičky a začal křičet, že objektivita není vše, a že i když je někdo věcný a objektivní, tak se neylučuje, že je debil. Paní Bečková odvětila, že je to logické a že se to samozřejmě nevylučuje, ale že jsme teď taky trošku odbočili, a že nejsme na žádném semináři patafyziky. A pan tajemník se tvářil hrozně otráveně, pak se podíval na hodinky a řekl, že už je moc hodin, a že situaci ukrajinsko-polských válek bysme měli probrat na příštím zastupitelstvu.


Zapsal: Hašek Otokar, v.r.

K zápisu byl přiložen následující obrázek s připsáním na zadní straně: "Tohle jsme si zvolili!"

2011 19.Červenec 10:34

0 komentářů