Články - Zobrazení článku

můj nedobrovolný předvánoční odchod z SÚ Milovice

Obracím se na Vás dnes už jen jako občan města Milovice, mnozí mě možná znají jako vedoucí stavebního úřadu v Milovicích, kterou jsem byla 13 let a na stavebním jsem pracovala 15 let. Chci aby co nejvíce občanů našeho města znalo fakta mého odchodu. Věřím, že tyto stránky jsou opravdu nezávislé a můj článek bude zveřejněn. Samozřejmě jsem se obrátila i na média a příslušné kontrolní orgány, aby správnost postupu mého odchodu prošetřili.

Je 17.12. 2012 9 hodin ráno jsem normálně v práci, zavolají si mě na radu města nic netuše tam jdu. P. starosta mi za přítomnosti všech radních dal na výběr buď odejdu ze své pracovní pozice dohodou nebo zruší moje pracovní místo na rozmyšlenou jsem měla 5 minut. Rozhodla jsem se pro dohodu, protože jsem nechtěla aby bylo zrušeno pracovní místo na stavebním úřadě. Nikdo mi nesdělil žádný důvod, nepředcházely žádné výtky ani písemné ani ústní ani od radních ani od vedení města ani od krajského úřadu, který byl také mým nadřízeným. Během 15 minut jsem si musela sbalit své osobní věci předat klíče, mobil, vstupní kartu, to vše pod dohledem vedoucí kanceláře, nebylo mi dovoleno rozloučit se s kolegyněmi, předat jim spisy. Nevěřila jsem , že tohle se může stát když pracujete ve státní správě máte smlouvu na dobu neurčitou, nežijeme snad ve 21 století ? Není dnes důležitá poctivá práce, velké pracovní nasazení a maximální znalost terénu. Většinu staveb, které vznikly v Milovicích od roku 1997 do konce roku 2012 jsem povolovala a kolaudovala já, myslím si že moje práce je za mnou vidět. Chci se prostřednictvím médií i těchto stránek rozloučit se všemi svými kolegy s kterými jsem dlouhá léta spolupracovala i s občany stavebníky a poděkovat jim za dobrou spolupráci , bohužel normální cestou mi rozloučení nebylo umožněno. Je jen na vás, kteří si můj článek přečtete abyste si udělali úsudek o mém odchodu. Jana Dulová

(R)Jana Dulová 2013 10.Leden 15:16

99 komentářů