Vtipy


 
2017 4.Srpen 13:48 (R)kimcid: Navrh volebnich sloganu pro letosni podzim: KDU-CSL: Zmenime nazor. ANO 2011: Zmenime vam nazor. ODS: Zmenili jsme se. TOP 09: Zmenime co ostatni zmenili po nasich zmenach. CSSD: Zmenime predsedu.