Články - Zobrazení článku

Kauza Božího Daru a co nám přináší kraj

Když jsem se ve čtvrtek 18. září účastnil prezentace hejtmana a firmy Nikodém a Partner v Mateřském centru, byl jsem rád, že vedení kraje vyslyšelo volání svých krajanů a veřejně ukázalo (alespoň před volbami), jaké jsou záměry kraje s nevyužitým a z velké části zdevastovaným prostorem.

Osobně se domnívám, že rozvoj tak velkého celku nelze dělat bez ohledu na občany a už vůbec ne tak, aby se jim zhoršily podmínky pro život. Dle mého názoru nelze spojovat otázku rozvoje daného území s industrializací typu průmyslové zóny doplněné letištěm, tak jak bylo naznačeno - buď rozvoj tohoto typu nebo se smiřte s tím, že ekonomická úroveň oblasti se zvyšovat nebude. Mělo by se jednat se všemi šesti zájemci o využití a je mi líto, že kraj v současné podobě vše směřuje k oslovení jednoho zájemce, aby tento pak vytvořil takový projekt, který bude průchozí přes starosty. Takový způsob výběru zvyšuje riziko dalších průtahů v konečném rozhodnutí o využití daného prostoru především v zájmu obyvatel okolo žijících. Šest zájemců (a mělo by jich být víc) by mělo mít rovný prostor k přesvědčení starostů a obyvatel daného území a přesvědčit je o vhodnosti svého záměru. Způsob využití území by měl splňovat především otázky možného vzniku pracovních příležitostí, ale takových, které nebudou jednoduchými pracemi určenými pro zahraniční dělníky. Vhodným rozvojem by mohl být například vědeckovýrobní technický park, kdy letiště by mohlo sloužit pro vzlet a přistání letadel typu Cessna pro spojení s jinými oblastmi v Evropě, produkujícími výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Dělat z toho montážní haly s překladištěm a cargo letiště pro čínský textil je neperspektivní. Lokalitě a Milovicím vůbec by rozhodně pomohlo, kdyby se už 20 let nepovídalo o všejanské spojce (spojení Lysá nad Labem - Mladá Boleslav - Liberec), ale kdyby se tato už začala konečně stavět.

Dovolte mi, abych se představil obyvatelům našeho mladého města. Je mi 28 let, bydlím v Milovicích, pracuji v kriminále, mám přítelkyni a zajímám se o věci okolo sebe. Kandiduji do krajských voleb za komunistickou stranu. Mým cílem je vytvořit takový svět, kde se všichni pracovití, poctiví a spravedliví lidé budou mít dobře. Možná jsem sám v tomto snílek a idealista, ale pokud nás bude víc, může se i sen a ideál měnit v realitu. To záleží čistě na Vás a na volební účasti.

Zatímco v roce 2000 byla účast občanů při hlasování do Středočeského kraje 32.77% (ODS získala 28,76%, KSČM 21,93%, Čtyřkoalice 21,30%, ČSSD 15,84%) o čtyři roky později byla účast občanů 30,73% (ODS získala 44,65%, KSČM 19,02%, ČSSD 16,70%, Koalice pro Středočeský kraj 6,62%, SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté 5,06%). Ukazuje to na fakt, že nízká účast voličů je trendem, který demokracii neprospívá a voliči ke krajským volbám nadšeně nechodí. Opravdu jsou kraje tak nepotřebné?

Vzhledem k tomu, že rozpočet Středočeského kraje dosahuje 17 mld. Kč., není role kraje v životě občanů zanedbatelná. Kraj má zásadní vliv na fungování zdravotnictví (redukce zdravotnických zařízení se plně projevuje např. nyní při žloutenkové epidemii), školství (schází nám kvalitní řemeslníci i pracovníci pro obory s vysokou přidanou hodnotou), na silniční síť, na dopravní obslužnost, na fungování celé řady neziskových organizací.

Osobně budu v krajském zastupitelstvu prosazovat jako obyvatel Milovic jak zájmy našeho okresu tak i zájmy Milovičáků, kde vidím zásadní problém ve vyřešení dopravní situace ve městě – zde kraj sehrává zásadní roli v elektrifikaci trati a ve vybudování všejanské spojky. Pro tuto železnici a pro elektrifikaci trati vždy zvednu ruku a bude mne hodně hlasitě slyšet budou-li průtahy kvalitního spojení Milovic se světem pokračovat. Dále vidím roli jak již jsem v úvodu psal ve vyřešení zdevastovaného prostoru letiště Božího Daru ve prospěch občanů – čili zřídit pracovní místa avšak neohrozit kvalitu života lidí. Další problém vidím v průjezdu krajské silnice 272 Benáteckou Vruticí. Kraj by měl celkově svým obcím a městům zřídit servis pro získávání evropských peněz. V neposlední řadě se osobně zajímám i o bezpečnost občanů. Domnívám se, že tuto je třeba posílit, neboť jak ukazují statistiky kriminalita obecně stoupla a objasněnost pokulhává, zejména je třeba se zaměřit na projevy drobné kriminality, ale i na loupežná přepadení. Zde vidím roli kraje v podpoře činnosti státní policie, ale i v instalování prvků pasivní bezpečnosti – nejen pro ochranu dospělých, ale i na ochranu dětí při silničním provozu. Pro mlaďochy z osobní zkušenosti vidím jako pozitivní zřizování sítě nekomerčních center volného času, což pro Milovice platí dvojnásob.

Je toho dost, co může kraj ovlivnit ve prospěch svých občanů. Jde o to jít k volbám a pak důsledně kontaktovat své zastupitele a ptát se jich na to, co dělají pro své město, okres. Osobně se všem můžu zaručit, že se před voliči schovávat nebudu a k tomu, že hlas Milovic bude na kraji slyšet. Děkuji všem voličům za účast na volbách.

Mgr. Zdeněk Milata, milata.zdenek@seznam.cz, kandidát do Středočeského krajského zastupitelstva

2008 6.Říjen 14:53

28 komentářů