Články - Zobrazení článku

VTP Milovice aneb tunel do Milovic

Je přerušený projekt vědeckotechnického parku v Milovicích novým tunelem a stane se dalším pomníkem, tentokrát post-sovětské éry??? Vše začalo v roce 2007, v roce 2010 byla schválena předkupní smlouva, která byla o tom, že v roce 2011 se začne stavět, o rok později bude dokončena první etapa. Leč nestalo se tak.

Místo toho přišli zástupci VTP v roce 2012 s tím, že chtějí pozemky města koupit za uvedenou cenu 120 Kč/m2. Nutno připomenout, že tato cena neodpovídala realitě. Navíc ve spolupráci s právní zástupkyní města z kupní smlouvy zmizela řada ustanovení, která chránila práva města. Pod tlakem argumentů musel i tehdejší starosta uznat, že předkupní smlouva pozbyla platnosti, neboť nebyla naplněna. Nicméně na zasedání se projevovala klaka, fanklub ODS, která tlačila na zastupitele, aby prodej schválili. Právní zástupkyně města, paní Weigandová, mimochodem radní města, která si za tzv. právní služby navíc nechala platit těžké statisíce (mimochodem dle smlouvy s městem byla placena za právní služby i když byla účastna jednání rady města) hájila spíš zájmy tzv. investora, o městu hovořila jako o druhé (!) straně, přestože byla placena z peněz města.
Nakonec byl prodej schválen, a to definitivně na opakovaném zasedání zastupitelstva, v rozporu s jednacím řádem, hlasy zastupitelů za ODS, TOP09, KDU-ČSL, SZ a tzv. nezávislých. Vrcholem všeho bylo to, že prosazené předkupní právo bylo ve smlouvě zadáno takovým způsobem, že není věcné, ale obligatorní a uplatnění nároků města je nanejvýš problematické, tím spíš, že na pozemky je uvalen výkon exekuce. Přímá škoda městu je zhruba 80 mil. Kč, o tolik připravili příslušní zastupitelé město o peníze, místo toho, kdyby byly pozemky prodávány postupně za skutečnou cenu 400 - 500 Kč za m2, mohlo město na pozemcích vydělat 4x více peněz. Současné vedení města zkoumá možnosti co s tímto pomníkem Pilcovy éry. Nadneseně řečeno, dnes tam může v klidu být prosazován záměr třeba na kafilerku nebo chemičku.
KSČM bude usilovat, aby město využilo nejen všech možností k uplatnění svých práv, ale třeba i nástroji územního plánování zabránilo tomu, aby tam bylo cokoli, co sníží kvalitu života v Milovicích. K uvedené problematice vznikl zajímavý dokument, který jen za první den shlédlo na 180 diváků. Zde přidávám odkaz, abyste i vy mohli posoudit a případně vést diskusi na dané téma. Dokument o VTP Milovice

(R)Zdeněk Milata 2015 22.Květen 08:45

3 komentářů