Diskuzní fórum - Seznam komentářů

Zastupitelstvo městysu Motolice (archovní zápis)

Do rukou se nám dostaly několikasetstránkové zápisy pana Otokara Haška, synovce spisovatele Jaroslava Haška, který působil koncem 20. století jako zapisovatel úřadu městysu Motolice. Překvapilo nás, o jak univerzální (sic nedatované) texty jde. Skoro se zdá, že nepatrnou změnou reálií se snadno dostaneme do zápisu kteréhokoliv města u nás. Jakoby autor zápisů jejich zachováním pro budoucí generace naznačoval: čtěte i vy zápisy ze zastupitelstva vašeho města! Ale pokud Otokar Hašek nebyl opravdovým spisovatelem, má vůbec morální nárok něco naznačovat? Přinášíme krátký úryvek z Haškových archivů. Bohužel s ohledem na příšerné písmo autora je luštění textů příliš zdlouhavé. Objevitel archivu RNDr. Václav Cílek se domnívá, že skript odpovídá písmu Haškova starého kocoura. Nutno podotknout, že badatelé Jakl, Weigl, Hájek a Klaus s tímto tvrzením nesouhlasí.