Tajemno, vizionáři, věštci a proroci - pokec


 
2020 21.Únor 11:11 (R)Watson: (předchozí) (Re: killthejews69 z 19.Únor 16:08): bruh [brah] – zkr. angl.brother – viz bro bro [bro] – zkr. angl. brother – bratr/blízkýkamarád Bruh“ je populární variantou slangového výrazu „brácho“, který se často používá jako pomůcka k vyjádření frustrace nebo zklamání z něčeho. On-line je tento termín často opakován ve formě textových komentářů a obrázků, v nichž jsou různé předměty zobrazeny různé, třeba jako padající.. "Bruh" se používá jako alternativní způsob, jak říkat "brácho", jde o neformální název pro "bratra", a to od poloviny do konce 20. století krátce poté, co slovo "bro" vstoupilo do hovorového použití v americko-anglické lidové řeči. 19. prosince 2003 první záznam bruh ve slovníku Urban Dictionary První známé použití „bruh“ v reakčních obrázcích pochází z obrazového makra založeného na fotografii profesionálního basketbalového hráče NBA Johna Walla, který se na lavičce sklonil s prázdným pohledem. Čeština Ještě jsem našla, že výraz BRUH je i v češtině jako nářeční slovo. "broh jen nář. (stč. též brh, brah ‚doupě, stříška chránící seno, chýše‘, Jg též brh, brah „každá hromada, např. kamení, dříví“, též ‚humno‘, ‚stodola‘, ‚stoh‘, Bš ‚stoh slámy‘ laš., SSJČ brh zast. ‚hromada, stoh‘) — Psl. *borgъ ‚ochrana, pokrývka‘, toz *berg, bergti ‚chránit‘. Slova brh, brah, broh, BRUH spolu etymologicky souvisejí (vzhledem k významové podobnosti) a také Gb a Jg je spojují v jedno heslo. Náš význam byl slo- vu dodán zřejmě přenesením nebo specifikací." zdroj textu, informací , internet . . . Bruh“ je populární variantou slangového výrazu „brácho“, který se často používá jako pomůcka k vyjádření frustrace nebo zklamání z něčeho.
2020 19.Únor 16:08 (R)killthejews69: bruh