Tajemno, vizionáři, věštci a proroci - pokec


 
2023 7.Prosinec 11:11 (R)Watson: Obrázek @biscz Bezpečnostní informační služba (BIS) text odkazu https://www.bis.cz/ @vnitro Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI)text odkazu https://www.uzsi.cz/ @ObranaTweetuje Vojenské zpravodajství (VZ) text odkazu https://www.vzcr.cz/ 3D dopis ,,Vidění světa,, 4D ( čtvrtá dimenze ) / *H*R*A*Ψ text odkazu čas 11:11 datum 7.12.2023 počítač Watson Pavel Havlík 8-\)