ANO, vyměňte tajemníka

O čem se diskutuje?

Prosím do diskuze pište jen ano (jsem pro výměnu) nebo ne (nesouhlasím s výměnou). Ve volebním programu ANO - Milovice se píše : ANO dobrému řízení městského úřadu včetně oddělení správy majetku města: Budeme podporovat výběrové řízení na tajemníka městského úřadu. Městský úřad tak velkého města, jako jsou Milovice, má řídit tajemník, a nikoliv starosta, jak je tomu v současné době. Tajemník městského úřadu dle § 110 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích nesmí vykonávat funkce v politických stranách a hnutích. ::Pozn: Je šílené, že tajemník řídí nejen úřad ale i starostu (město). Dále, ve výběrovém řízení na tajemníka se mj. psalo, že tato osoba má plnit zákon 451/1991 Sb, seriózně vystupovat a umět jednat s lidmi. Budeme vyžadovat vstřícný, slušný a rovný přístup zaměstnanců městského úřadu včetně oddělení správy majetku města k jeho občanům. ::Pozn: vstřícný, slušný a rovný přístup zaměstnanců městského úřadu mají především jen ti letití zaměstnanci. Je zřejmé, že z úřadu kvůli neschopnosti současného tajemníka odchází nebo jsou odejiti (a často kvůli šikaně) zkušení úředníci. Mezi jiné jmenujme vedoucího oddělení správy majetku města, referenti (životní prostředí, majetek), zaměstnanci stavebního úřadu aj. .. lidé z Milovic jsou pak nahrazeni lidmi z okolí!


 
2015 23.Srpen 16:01 (R)Johan: (předchozí) ...snad je nestranný, nebo ne?
2015 30.Červenec 16:48 (R)jajana: Prosím do diskuze pište jen ano (jsem pro výměnu) nebo ne (nesouhlasím s výměnou). Ve volebním programu ANO - Milovice se píše : ANO dobrému řízení městského úřadu včetně oddělení správy majetku města: Budeme podporovat výběrové řízení na tajemníka městského úřadu. Městský úřad tak velkého města, jako jsou Milovice, má řídit tajemník, a nikoliv starosta, jak je tomu v současné době. Tajemník městského úřadu dle § 110 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích nesmí vykonávat funkce v politických stranách a hnutích. ::Pozn: Je šílené, že tajemník řídí nejen úřad ale i starostu (město). Dále, ve výběrovém řízení na tajemníka se mj. psalo, že tato osoba má plnit zákon 451/1991 Sb, seriózně vystupovat a umět jednat s lidmi. Budeme vyžadovat vstřícný, slušný a rovný přístup zaměstnanců městského úřadu včetně oddělení správy majetku města k jeho občanům. ::Pozn: vstřícný, slušný a rovný přístup zaměstnanců městského úřadu mají především jen ti letití zaměstnanci. Je zřejmé, že z úřadu kvůli neschopnosti současného tajemníka odchází nebo jsou odejiti (a často kvůli šikaně) zkušení úředníci. Mezi jiné jmenujme vedoucího oddělení správy majetku města, referenti (životní prostředí, majetek), zaměstnanci stavebního úřadu aj. .. lidé z Milovic jsou pak nahrazeni lidmi z okolí!