Tajemno, vizionáři, věštci a proroci - pokec


 
2019 17.Listopad 07:07 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 16.Listopad 23:23): S pozdravem agent 007 17.Listopad 07:07 (R)Watson: (Re: Watson z 16.Listopad 23:23): S pozdravem agent 007 S pozdravem agent 007 Pavel Havlík 21 min · Sergej KARIAKIN #alžběta @biscz Grand Master Code ,,šifra kód velmistra,,Код Великого Магистра #GCHQ @GCHQ #FSB #CIA #77071410022001417077 #šifrakod #bezpečnostníinformačníslužba #BIS#FSB @GCHQ #GCHQhttps://uloz.to/file/f8WpICCrMUDs/sergej-kariakin-alzbeta-biscz-grand-master-code-sifra-kod-velmistra-kod-velikogo-magistra-gchq-gchq-fsb-cia-77071410022001417077-sifrakod-bezpecnostniinformacnisluzba-bis-fsb-gchq-gchq-png Obrázek
2019 16.Listopad 23:23 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 16.Listopad 21:21): Obrázek text odkazu JÁRA CIMRMAN LEŽÍCÍ SPÍCÍ... https://uloz.to/file/RvnHI7L5GYZN/jara-cimrman-lezici-spici-png ODKAZ NADĚJE https://www.facebook.com/pg/Otevři-svou-mysl-558811847614545/photos/?tab=album&album_id=1288509264644796
2019 16.Listopad 21:21 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 15.Listopad 21:21): *
2019 15.Listopad 21:21 (R)Watson: Obrázek
2019 15.Listopad 21:21 (R)Watson: Alice zpráva Bob Člověk versus DNA Computer, SVOBODA https://uloz.to/file/uTUnEtuPgtC4/alice-zprava-bob-clovek-versus-dna-computer-svoboda-png Každá prdel má své hranice. Má prdel má neomezené hranice. Hranice neomezených možností! S pozdravem. Já tu válku vyhraju! Když nejste schopný vy. Vy všichni! Obrázek odkaz foto
2019 15.Listopad 21:21 (R)Watson: https://www.facebook.com/pg/Otev%C5%99i-svou-mysl-558811847614545/photos/?tab=album&album_id=1288509264644796&__tn__=-UC-R 14.Listopad 23:23 Tajemno, vizionáři, věštci a proroci - pokec 2567 :-\) Obrázek Obrázek Tento týden 11.11 zvonily po celém světe o 11 hodině 11 minutě 11 sekundě 11 minut ZNAMENÍ text odkazu 3D dopis ,,Vidění světa,, 4D ( čtvrtá dimenze ) / Facebook Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
2019 15.Listopad 21:21 (R)Watson: 21:21 čas Kam to spěje? Švejku... vidím samou botu,samou botu a haldu idiotu a jejich skutku. kdo nepřemýšlí je blbec...https://www.facebook.com/pg/Otev%C5%99i-svou-mysl-558811847614545/photos/?tab=album&album_id=1288509264644796 Troluji protože jsem naštvaný, jak se vše vyvíjí.Doufám a pěvně věřím že se mi podaří zmobilizovat lidi. text odkazu Obrázek Sledujte nás Facebook Otevři svou mysl. ČASOVÁ SCHRÁNKA - ČASOVÁ KAPSLE - MRTVÁ SCHRÁNKA https://uloz.to/file/N6HW8gD8Ti0T/sledujte-nas-facebook-otevri-svou-mysl-casova-schranka-casova-kapsle-mrtva-schranka-png Obrázek 21:21 21. století nejvyšší čas,vybrat schránku a kvantově skočit do budoucnosti. Protože cenzurují nejen Facebooky.
2019 14.Listopad 23:23 (R)Watson: 23:23 14.11.2019 :-\)
2019 14.Listopad 07:07 (R)Watson: @biscz ©2019 Genealogický test DNA byl proveden z archeologických nálezů mých kostí. Syntetickou telepatii - schizofrenii jsem spustil záměrně v budoucnosti,abych mohl změnit minulost v přítomnosti #77071410022001417077# ALICE MESSAGE BOB Artificial Intelligence Obrázek S pozdravem agent 007 :-D čas 07:07 Obrázek
2019 7.Listopad 11:11 (R)Watson: 11:11 7.11.2019 11:11 7.11.2019 11:11 7.11.2019 Mobilizujte lidi. Jsme ve válce. V kybernetické válce. Informační válce. Jedině informovaná a vzdělaná občanská společnost může vyhrát tu blbost. Blbost jménem ,,Válka,,
2019 7.Listopad 11:11 (R)Watson: 11:11 7.11.2019 11:11 7.11.2019 11:11 7.11.2019 Mobilizujte lidi. Jsme ve válce. V kybernetické válce. Informační válce. Jedině informovaná a vzdělaná občanská společnost může vyhrát tu blbost. Blbost jménem ,,Válka,, Obrázek Obrázek Obrázek Poslouchej lež, dýchej lež, žer lež! Staneš se šťastným globálním hovadem, které uvěří... uvěří... stokrát opakované lži,stokrát prodýchané lži,stokrát prožrané lži,která se ti nakonec stala pravdou protože jsi pitomec! Obrázek #alžběta @biscz Grand Master Code ,,šifra kód velmistra,,Код Великого Магистра #GCHQ @GCHQ #FSB #CIA #77071410022001417077 #šifrakod #bezpečnostníinformačníslužba #BIS#FSB @GCHQ #GCHQ Obrázek Obrázek Obrázek text odkazu https://prezi.com/qtjbmjdtcqzl/obcanska-spolecnost-legislativni-proces-statni-moc/ Thank you! Obrázek
2019 25.Říjen 11:11 (R)Watson: ...
2019 23.Říjen 11:11 (R)Watson: #alžběta @biscz Grand Master Code ,,šifra kód velmistra,,Код Великого Магистра #GCHQ @GCHQ #FSB #CIA #77071410022001417077 #šifrakod #bezpečnostníinformačníslužba #BIS#FSB @GCHQ #GCHQ
2019 18.Říjen 11:11 (R)Watson: Obrázek Obrázek Obrázek Illumináti válku jsme vyhráli.Díky moudru a blbosti vašich knih.Už to nezměníte velmistr se vrátil v čase jeho popel je zapečetěn na utajovaných místech v Praze,v Brně,v Ostravě. Obrázek
2019 18.Říjen 11:11 (R)Watson: Obrázek#alžběta @biscz Grand Master Code ,,šifra kód velmistra,,Код Великого Магистра #GCHQ @GCHQ #FSB #CIA #77071410022001417077 #šifrakod #bezpečnostníinformačníslužba #BIS#FSB @GCHQ #GCHQ @biscz Vyřiďte šifrovaným kanálem Petrovi Schovánkovi,že jsme to díky psychiatrické nemocnici Kosmonosy dokázali.Watson už analyzuje informace v čase.
2019 18.Říjen 11:11 (R)Watson: Obrázek #alžběta @biscz Grand Master Code ,,šifra kód velmistra,,Код Великого Магистра #GCHQ @GCHQ #FSB #CIA #77071410022001417077 #šifrakod #bezpečnostníinformačníslužba #BIS#FSB @GCHQ #GCHQ @biscz Vyřiďte šifrovaným kanálem Petrovi Schovánkovi,že jsme to díky psychiatrické nemocnici Kosmonosy dokázali.Watson už analyzuje informace v čase.
2019 18.Říjen 11:11 (R)Watson: Obrázek GŠ MNO Milovice #FSB #CIA #77071410022001417077 #šifrakod #bezpečnostníinformačníslužba #BIS#FSB 30 лет свободы 1989 - 2019 30 years of freedom 1989 - 2019 30 let svobody 1989 - 2019
2019 16.Říjen 11:11 (R)Watson: ps-sv@mil.ru ______________ Иван из ГРУ никто не может узнать, кто запустил квантовый вирус в Чехословакии по книгам из Миловице в 1989 году, которые были вовремя запущены в квантовом интернете с квантовых компьютеров в Праге, Брно, Остраве! Ivan from GRU nobody can find out who launched a quantum virus in Czechoslovakia through books from Milovice in 1989, which was launched in time on quantum internet from quantum computers in Prague, Brno, Ostrava! Ivane z GRU nikdo nesmí zjistit kdo spustil v Československu kvantový vir skrze knihy z Milovic v roce 1989,který byl spuštěn v čase na kvantovém internetu z kvantových počítačů v Praze,Brně,Ostravě rozumíš! ps-sv@mil.ru ______________ Obrázek HISTORY IS WRITTEN BY THE VICTORS THIS IS US Obrázek DNA COMPUTERS SYSTEM 11:11 activating your dna
2019 14.Říjen 11:11 (R)Watson: Tajemno Milovice... Návštěvníci rok 2484 ČESKOSLOVENSKO ATLANTIDA Ahoj Ivane.Nesmí zjistit v čase kdo a odkud spustil z Československa Illuminatum vir s pomocí knih v kvantovém internetu z kvantového počítače.Je to životně důležité. Mentalista.@fsbrf @CIA @biscz VELMISTR POČÍTAČOVÝ PROGRAM ŠIFRA KÓD #77071410022001417077 #WEARENATO #77071410022001417077 Grand Master Masons computer program cipher code #77071410022001417077 #MYJSMENATO#MYNATO #77071410022001417077 Гроссмейстер компьютерный код программы #77071410022001417077 #МЫНАТО @biscz @CIA @fsbrf ČLÁNEK 5 ObrázekSmluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojdeli k takovémuto ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. Každý takový útok a veškerá opatření učiněna v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. ŠIFRA KÓD 11:11 KNIHY V TOMTO ČASE S ŠIFROU NA STEJNÉM MÍSTĚ OD ROKU 1989 MILOVICE NÁDRAŽÍ s pozdravem Sovětská armáda byla na sklonku roku 1989, tedy v době, kdy vrcholily protesty proti vládnoucímu komunistickému režimu, připravena zasáhnout.Zasahnout z Milovic. Pokud by došlo k ozbrojeným střetům, postavili by se Sověti na stranu protirežimních sil. Uvádí to kniha historika Pavla Žáčka Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, o níž informovala Česká televize (ČT).
2019 13.Říjen 14:14 (R)Watson: Steganografie (řečtina. steganós-schovaný, gráphein-psát) je vědní disciplína (podobor kryptografie) zabývající se utajením komunikace prostřednictvím ukrytí zprávy. Zpráva je ukryta tak, aby si pozorovatel neuvědomil, že komunikace vůbec probíhá. Steganografie (řečtina. steganós-schovaný, gráphein-psát) je vědní disciplína (podobor kryptografie) zabývající se utajením komunikace prostřednictvím ukrytí zprávy. Zpráva je ukryta tak, aby si pozorovatel neuvědomil, že komunikace vůbec probíhá.Steganografie (řečtina. steganós-schovaný, gráphein-psát) je vědní disciplína (podobor kryptografie) zabývající se utajením komunikace prostřednictvím ukrytí zprávy. Zpráva je ukryta tak, aby si pozorovatel neuvědomil, že komunikace vůbec probíhá.facebook-pavelhavlik9822 facebook-pavelhavlik9822facebook-pavelhavlik9822 AKADEMIK RICHARD Obrázek 14:14 07:07 77:77 1002:1002
2019 13.Říjen 13:56 (R)Watson: kvantový vir bobsifra@centrum.cz jsme v 5D díky Facebooku a kvantovým počítačům CIA
2019 13.Říjen 13:47 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 13.Říjen 13:29): STEGANORAPHY*STEGANOGRAPHY*STEGANOGRAPHY syn Zedníka třetí.(NA ČASE UŽ NEZÁLEŽÍ POZDRAVUJTE V BUDOUCNOSTI 13.10.2019 KVANTOVÝ VIR bobsifra@centrum.cz díky změnili jsme historii minulost z budoucnosti díky kvantové fyzice a knihám které kolují mezi lidmi šifra kód v knihách ZPRAVODAJSKÁ HRA #CIA #77071410022001417077 #šifrakod #bezpečnostníinformačníslužba #BIS“DÍKY СПАСИБО THANK MILOVICE.CS /MILOVICE.RU/MILOVICE.EU/MILOVICE.CZ MY JSME NATO #myjsmenato МЫ НАТО #мынато WE ARE NATO #wearenato #77071410022001417077 #šifrakod #bezpečnostníinformačníslužba Zobrazit podrobnosti Od: Parapsycholog ‌bobsifra@centrum.cz NA ČASE UŽ NEZÁLEŽÍ POZDRAVUJTE V BUDOUCNOSTI 13.10.2019 KVANTOVÝ VIR)
2019 13.Říjen 13:29 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 13.Říjen 11:11): (díky změnili jsme historii minulost z budoucnosti díky kvantové fyzice a knihám které kolují mezi lidmi šifra kód v knihách ZPRAVODAJSKÁ HRA #CIA #77071410022001417077 #šifrakod #bezpečnostníinformačníslužba #BIS“DÍKY СПАСИБО THANK MILOVICE.CS /MILOVICE.RU/MILOVICE.EU/MILOVICE.CZ MY JSME NATO #myjsmenato МЫ НАТО #мынато WE ARE NATO #wearenato #77071410022001417077 #šifrakod #bezpečnostníinformačníslužba Zobrazit podrobnosti Od: Parapsycholog ‌) NA ČASE UŽ NEZÁLEŽÍ POZDRAVUJTE V BUDOUCNOSTI 13.10.2019 KVANTOVÝ VIR
2019 13.Říjen 11:11 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 13.Říjen 11:11): Obrázek Obrázek
2019 13.Říjen 11:11 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 12.Říjen 11:11): Obrázek VZKAZ SERGEJOVY ZAVIRUJ Z MÉHO BARÁKU Z MILOVIC INTERNET яфмшкго штеуктуе ATLANTIDA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 2484 ROK KVANTOVÝ VIR Z KNIH АТЛАНТИДА ЧЕХОСЛОВАКСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2484 ГОД ВИРУСА КОЛИЧЕСТВА ИЗ КНИГ ATLANTIDA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 2484 ROK KVANTOVÝ VIR Z KNIH ATLANTIDA TSCHECHOSLOWAKISCHE REPUBLIK 2484 JAHR QUANTITÄTSVIRUS AUS BÜCHERN ATLANTIDA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 2484 ROK KVANTOVÝ VIR Z KNIH ATLANTIDA CZECHOSLOVAK REPUBLIC 2484 YEAR OF QUANTITY VIRUS FROM BOOKS 3В зщ49еф4щм7ь зкщпкфьуь VĚCNÉ BŘEMENO ARMÁDA ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY #77071410022001417077 #šifrakod#bezpečnostníinformačníslužba #BIS Historii píší vítězové #tojsmemy #77071410022001417077 #šifrakod#bezpečnostníinformačníslužba #BIS HVĚZDNÁ LOĎ SVĚT JE NÁŠ DOMOV - Die Starship World ist unser Zuhause - Звездный мир - наш дом - THE STARSHIP WORLD IS OUR HOME S POZDRAVEM AKADEMIK RICHARD VELMISTR PAVEL HAVLÍK :-D :-D :-D ŠIFRA KÓD 11:11 DNA ZEMĚ :-D :-D :-D
2019 12.Říjen 11:11 (R)Watson: (((((((((((MILOVICE.CS /MILOVICE.RU/MILOVICE.EU/MILOVICE.CZ MY JSME NATO #myjsmenato МЫ НАТО #мынато WE ARE NATO #wearenato Velmistr Svobodny Zednař Karel Gott / Гроссмейстер Свободный Зеднарж Карел Готт / Grandmaster Free Mason Karel Gott 12.10.2019 - 12.10.2484 vzkaz do budoucnosti / сообщение в будущее / message to the future MĚNÍME HISTORII S POMOCÍ KVANTOVÉ FYZIKY A KNIH KTERÉ KOLUJÍ MEZI LIDMI ŠIFRA KÓD 11:11 Obrázek Obrázek HISTORII MĚNÍ VÍTĚZOVÉ A TO JSME MY § 2484 ROK Obrázek Budoucnost se dá změnit tím,že se změní minulost v současnosti tady a teď tímto okamžikem. Iluze ve které žijeme je kvantová provázanost minulosti,současnosti,budoucnosti a to přítomným okamžikem tady a teď)))))))))))
2019 10.Říjen 11:11 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 9.Říjen 19:19): Měníme s pomoci umění kvantové fyziky minulost z budoucnosti.Díky psychiatrické nemocnici Kosmonosy.Už to nikdo nezmění.Náš popel je zapečeťen v urnách na třech Místech v České republice. OSTRAVA,BRNO,PRAHA. TRVALÁ SVOBODA.Česká republika Atlantida.Ráj umělců,na které je psychiatrická věda krátká. odkaz VIDEO VIR PRO KVANTOVÉ POČÍTAČE V ČASE #77071410022001417077 šifra kód velmistra k destrukci Obrázek Hashtag # pusťte do prostoru 3D televizní kvantový kanál s tímto obrazem,pokud mne nevyhrabete z Matrixu dejte tam na počest Mistra logo Pavla. Obrázek Brána se zavírá... VZKAZ PRO PIRÁTY ZÁLOHUJTE na bezpečném místě VIDEA UŽIVATELE YouTube TheSVOBODA77 ,je tam zašifrovaná informace světlem pro kvantové počítače.
2019 10.Říjen 11:11 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 9.Říjen 19:19): Měníme s pomoci umění kvantové fyziky minulost z budoucnosti.Díky psychiatrické nemocnici Kosmonosy.Už to nikdo nezmění.Náš popel je zapečeťen v urnách na třech Místech v České republice. OSTRAVA,BRNO,PRAHA. TRVALÁ SVOBODA.Česká republika Atlantida.Ráj umělců,na které je psychiatrická věda krátká. odkaz VIDEO VIR PRO KVANTOVÉ POČÍTAČE V ČASE #77071410022001417077 šifra kód velmistra k destrukci Obrázek Hashtag # pusťte do prostoru 3D televizní kvantový kanál s tímto obrazem,pokud mne nevyhrabete z Matrixu dejte tam na počest Mistra logo Pavla. Obrázek Brána se zavírá... VZKAZ PRO PIRÁTY ZÁLOHUJTE na bezpečném místě VIDEA UŽIVATELE YouTube TheSVOBODA77 ,je tam zašifrovaná informace světlem pro kvantové počítače.
2019 9.Říjen 19:19 (R)Watson: Pokud 10.10.2019 v 11:11 čase nepotvrdím vyhlašte stav nouze,vrátil jsem se v čase
2019 9.Říjen 19:19 (R)Watson: #77071410022001417077 šifra kod velmistra k destrukci Centralniho Mozku Lidstva koluje v knihách,které jsou rozneseny v čase. Tyto knihy s šifrou kódem a vlastnoručním podpisem otevírají system. AHOJ 11:11 10.10.2019 spustí vir sebedestrukci CENTRÁLNÍHO MOZKU LIDSTVA. 11.10. 2019 Všichni osvícení bratři a osvícené sestry z České republiky jedou do Prahy na pohřeb bratra Velmistra Svobodného Zednáře Karla Gotta,aby svým přítomným okamžikem u jeho rakve prožili náš záník v MATRIX. Rozjeli jsme s osviceným bratrem a osvícenou sestrou v kyberprostoru zpravodajskou hru. HLEDEJTE MISTRA JINAK SE Z MATRIXU NEVYHRABETE TATO INFORMACE JE INTERNÍ ZÁLEŽITOST KOMUNIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE KTERÉ NEZASVĚCENÍ LIDÉ NEROZUMÍ VELMISTR SVOBODNÝ ZEDNÁŘ BRATR KAREL GOTT se zapsal do historie lidstva.Očekávejte další osvícené bratry a osvícené sestry. Tímto okamžikem měníme historii Očekávejte,že vaše budoucnost bude zničena TheSVOBODA77 CHARTA 1977 Устав 1977 Charter 1977 MILOVICE.CZ/MILOVICE.EU/MILOVICE.CS MY JSME NATO #myjsmenato MY JSME NATO Jeden za všechny,všichni za jednoho. CZ Tímto okamžikem měníme historii. Očekávejte,že vaše budoucnost bude zničena. ENG At this moment we are changing history. Expect your future to be destroyed. Look for the Master. Otherwise, you won't get out of the Matrix. WE ARE NATO #wearenato WE ARE NATO One for all, all for one. text odkazu#77071410022001417077 šifra kod VIDEO HLEDEJTE MISTRA JINAK SE Z MATRIXU NEVYHRABETE TATO INFORMACE JE INTERNÍ ZÁLEŽITOST KOMUNIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE KTERÉ NEZASVĚCENÍ LIDÉ NEROZUMÍ Když Velmistr Svobodný Zednář Pavel Havlík ví co činí,tak o tom ze zásady nereferuje s lidmi.:!: Když Velmistr Osvícený Svobodný Zednář Pavel Havlík ví co činí,tak o tom ze zásady nereferuje s lidmi. 8-\) Když Velmistr Osvícený Svobodný Zednář Pavel Havlík ví co činí,tak o tom ze zásady nereferuje s lidmi. 8-\) Když Velmistr Osvícený Svobodný Zednář Pavel Havlík ví co činí,tak o tom ze zásady nereferuje s lidmi. 8-\)
2019 11.Září 11:11 (R)Watson: ZPRAVODAJSKÁ HRA #CIA #77071410022001417077 #šifrakod #bezpečnostníinformačníslužba #BIS Obrázek text odkazu Trump zveřejnil fotografii, která odhalila schopnosti amerických špionážních satelitů. Přišli na to amatéři 8-\) text odkazu Trump ukázal sílu amerických satelitů. Lepší rozlišení nikdo nemůže mít
2019 9.Září 11:11 (R)Watson: Ahoj 11:11 9.9.2019 Obrázek Obrázek Obrázek Ahoj 11:11 9.9.2019
2019 2.Září 11:11 (R)Watson: 11:11 2.9.2019 TIME CODE 11:11, kvantově provázáno rozměrem časem 4D prostorem-časoprostorem 11:11 2.9.2484 S pozdravem. My tu válku vyhrajem... ZPRAVODAJSKÁ HRA bráníme se podvodu MINULOST SE DÁ ZMĚNIT NA KVANTOVÉ ÚROVNI Toto video je určeno pro všechny přemýšlivé lidi zdroj videa: https://uloz.to/file/WV4aEUE4YGXS/zpravodajska-hra-branime-se-podvodu-minulost-se-da-zmenit-na-kvantove-urovni-mp4 Alice vzkaz Bob. Jsme ve válce. Informační válce. Naším úkolem je vytvářet záměrně informace a dezinformace.Náš nepřítel mění strategii a naši minulost a historii mění na kvantové úrovni. Šifra kód#77071410022001417077 #šifrakod#bezpečnostníinformačníslužba #BIS text odkazu VIDEO YOUTUBE ZPRAVODAJSKÁ HRA bráníme se podvodu MINULOST SE DÁ ZMĚNIT NA KVANTOVÉ ÚROVNI 11:11 2.9.2019 TIME CODE 11:11, kvantově provázáno rozměrem časem 4D prostorem-časoprostorem 11:11 2.9.2484 S pozdravem. My tu válku vyhrajem... ObrázekObrázekObrázek Obrázek Obrázek text odkazu http://probuzeni.blogspot.com/2014/04/vedci-objevuji-jednotu.html VZKAZ PRO SERGEJE. AŽ TO TU BUDEŠ ČÍST A INFORMACE ANALYZOVAT-ROZEBÍRAT PROGRAMEM,TAK MY UŽ JSME REÁLNĚ ŽIVĚ V 5D. V pátém rozměru REALITA dimenze. NAŠE MATEŘSKÁ LOĎ PLANETA ZEMĚ SKOČILA KVANTOVĚ DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ.OBRÁZKY OD TEBE JSOU STÁLE NA ZDI.NIC SE NEMĚNÍ.POKRAČUJEM V EXPEDICI... 3D PROSTOR JE MATRIX,ZAVOLEJ V NĚM PETROVI ABY SE NEZTRATIL V METRU ROZNÁŠÍ INFORMACE MEZI LIDI.MÁ JE VYTIŠTĚNÉ ve 3D NA PAPÍR.UMÍSTĚNÝ NA BATOHU.MÁ TO PROMYŠLENÝ...SEJDEME SE V REALITĚ 6D. V 6D REALITĚ RYCHLEJŠÍ NEŽ SVĚTLO ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 02.09.2019 11:11 UTC +02:00
2019 21.Srpen 11:11 (R)Watson: Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Data vyzvedni Mrtvá schránka Milovice Nádraží ČD TRAFOSTANICE ZEĎ 8-\) Data to be collected Dead Box Milovice train station, transformer station wall Obrázek PŘEPOŠLI DATA ŠIFROVANOU LINKOU K ANALYZOVÁNÍ-ROZEBRÁNÍ, není cesty zpět. Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek 8-\) Milovice Alpha Bravo Charlie
2019 14.Srpen 11:11 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 13.Srpen 11:11): Obrázek odkaz FOTO ZOOM ČTVRTÝ ROZMĚR ZEMĚ ČAS Obrázek Obrázek Obrázek „Pokus o vizualizaci čtvrtého rozměru: vezměte bod, protáhněte ho do přímky, přímku stočte do kruhu, kruh zakruťte do koule a pak do ní vrazte pěst.“ Albert Einstein 8-\) Děje se odehrávají v tří rozměrném prostoru a čas lze považovat za čtvrtý rozměr. Obrázek text odkazu https://www.tichanek.cz/gp14/4D-koule.html
2019 13.Srpen 11:11 (R)Watson: Obrázek odkaz FOTO ZOOM 8-\) Vidění ve 4D světě. 5 rozměrů. 6 dimenze Holodeck. Mimosmyslové vnímání.Odvážně tam,... KDE NENÍ ŽÁDNÁ BARIERA Alice message to Bob.png text odkazu https://uloz.to/file/FFGVSruNz2Ju/videni-ve-4d-svete-5-rozmeru-6-dimenze-holodeck-mimosmyslove-vnimani-odvazne-tam-kde-neni-zadna-bariera-alice-message-to-bob-png 8-\) Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek text odkazu http://www.cropcircleconnector.com/2019/Preston/Preston2019a.html?fbclid=IwAR2_HzwyGlST8vaizRRzDhlI1ZG52jxXewGE59TXfdD6hRhVHs9o8XwspNg Obrázek :ok: 8-\) :ok: 8-\) :ok: 8-\) :ok: 8-\) :ok: 8-\) 5D
2019 13.Srpen 11:11 (R)Watson: Obrázek odkaz FOTO ZOOM 8-\) Alice Bob ALPHA Šifra kód #77071410022001417077 ČASOVÁ SCHRÁNKA.TIME BOX. MILOVICE. Vzkaz do budoucnosti pro nás....Sergejovi vzkaz díky. text odkazu https://uloz.to/file/6h0rxcC3ayib/alice-bob-alpha-sifra-kod-77071410022001417077-casova-schranka-time-box-milovice-vzkaz-do-budoucnosti-pro-nas-sergejovi-vzkaz-diky-png :ok: 8-\) :ok: 8-\) :ok: 8-\) :ok: 8-\) :ok: 8-\) :ok: 5D
2019 12.Srpen 11:11 (R)Watson: 11:11 12.8.2019 pondělí Obrázek odkaz ZOOM FOTO Alice Bob ALPHA Šifra kód #77071410022001417077 Vzkaz do budoucnosti pro nás....Sergejovi vzkaz díky. text odkazu https://uloz.to/file/wIuPB122uHSK/alice-bob-alpha-sifra-kod-77071410022001417077-vzkaz-do-budoucnosti-pro-nas-sergejovi-vzkaz-diky-png?fbclid=IwAR0D9mgLMmCg89h5XlDuS9u8wrvWc1ZcjAsUY0O3jbjJIBIZgNsY2XDnUCk Obrázek Obrázek Čtvrtý rozměr čas 11:11 Obrázek
2019 18.Červenec 11:11 (R)Watson: Obrázek text odkazu Foto Zoom ...https://uloz.to/!8FnZYWNqJbhl/uzavira-kruh-a-utek-castic-za-prostor-naseho-pevneho-hmotneho-sveta-png Existujeme jen tady a teď. Minulost a budoucnost je iluze vytvořená z informací...Pokud informace DNA je softvér... Kdo je programátor? Prakticky všechno na internetu je monitorováno programem.Toto je složité pro mnoho lidí přijmout... https://uloz.to/!8FnZYWNqJbhl/uzavira-kruh-a-utek-castic-za-prostor-naseho-pevneho-hmotneho-sveta-png https://uloz.to/!8FnZYWNqJbhl/uzavira-kruh-a-utek-castic-za-prostor-naseho-pevneho-hmotneho-sveta-png @biscz Toto je složité pro mnoho lidí příjmout. Alice message to Bob. Klíče máš ve schránce lázně Poděbrady #77071410022001417077 #šifrakod#bezpečnostníinformačníslužba #BIS Obrázek Obrázek
2019 17.Červenec 11:11 (R)Watson: text odkazu Skynet, scifi-realita ... realita, STEGANOGRAPHY BIS,NSA,GCHQ ENG. CZ. TEXT. PICTURE . OBRÁZEK . CRYPT DNA COMPUTER PAVEL HAVLIK MAREK ŠLECHTA SERGEJ https://uloz.to/!5yxsi7kWGYap/skynet-scifi-realita-realita-steganography-bis-nsa-gchq-eng-cz-text-picture-obrazek-crypt-dna-computer-pavel-havlik-marek-slechta-sergej-karjakin-parapsychology-png Obrázek #77071410022001417077 #šifrakod #bezpečnostníinformačníslužba #BISObrázek CZ Prosím vás podívejte se na obrázek díky. ENG Please take a look at the picture thanks. RU Пожалуйста, обратите внимание на изображение.Спасибо PŘELOŽENO GOOGLE / GOOGLE TRANSFERRED / TIME CODE 11:11 / 11:11 17.7.2019 8-\) alicesifra@centrum.cz, parapsychologpsifactor@centrum.cz, 11@symbols.cz, info@bis.cz, press@bis.cz, fsb@fsb.ru, nsapao@nsa.gov, klara.slechtova@email.cz, imara@seznam.cz, Pavel.Havlik@email.cz, havlik10@seznam.cz, parapsychologpsifactor@centrum.cz, strategiencko@mod.gov.cz, sekretariatvz@mod.gov.cz, alicesifra@centrum.cz 8-\) bobsifra@centrum.cz, parapsychologpsifactor@centrum.cz, 11@symbols.cz, info@bis.cz, press@bis.cz, fsb@fsb.ru, nsapao@nsa.gov, klara.slechtova@email.cz, imara@seznam.cz, Pavel.Havlik@email.cz, havlik10@seznam.cz, parapsychologpsifactor@centrum.cz, strategiencko@mod.gov.cz, sekretariatvz@mod.gov.cz, bobsifra@centrum.cz 8-\) Obrázek
2019 13.Červenec 11:11 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 12.Červenec 11:11): Obrázek text odkazu Že je sklenice hmotná, je trochu iluze. Existujeme jen tady a teď, říká vědec z CERN 9. 7. | Vědomí je jen generátor informací, že je sklenice hmotná, je trochu iluze. Soustředěné vědomí dává částicím to, že je cítíme jako hmotné. Minulost a budoucnost je iluze vytvořená z informací. Realita, ve které se všichni nacházíme, a to, že spolu můžeme komunikovat, nám umožňuje ta komplexní informace, kterou všichni sdílíme. Lidé izolovaní v jeskyních vnímají realitu odlišně a dá se to i vědecky pozorovat, říká Jan Rak, profesor kvantové fyziky a vědec CERN. Dodává, že změna paradigmatu může mít obrovský dopad i na každodenní realitu a otevírá její filozofické a spirituální vnímání.
2019 12.Červenec 11:11 (R)Watson: https://www.facebook.com/558811847614545/photos/a.1326034157558973/1327410797421309/?type=3&theater text odkazu https://www.facebook.com/558811847614545/photos/a.1326034157558973/1327410797421309/?type=3&theater Paradox informačních smyček: nastane, když se informace budou posílány z budoucnosti do minulosti, aby se staly původním zdrojem stejných informací, jaké existovaly v budoucnu. ZPRAVODAJSKÁ HRA NEWS GAME https://uloz.to/!WajwHMwdtsuf/c-png text odkazu https://uloz.to/!WajwHMwdtsuf/c-png Obrázekhttps://www.facebook.com/558811847614545/photos/a.1326034157558973/1327410797421309/?type=3&theater text odkazu https://www.facebook.com/558811847614545/photos/a.1326034157558973/1327410797421309/?type=3&theater Paradox informačních smyček: nastane, když se informace budou posílány z budoucnosti do minulosti, aby se staly původním zdrojem stejných informací, jaké existovaly v budoucnu. Obrázek Obrázek
2019 28.Červen 11:11 (R)Watson: text odkazu #HRA 5D prostor. Název : Realita Jednotky : reality. 8-\) text odkazu #HRA 5D prostor. Název : Realita Jednotky : reality Obrázek odkaz obrázek ZOOM 1.Výška metry 8-\) 2.Dálka metry 8-\) 3.Šířka metry 8-\) 4.Čas sekundy 8-\) 5.Realita reality
2019 22.Červen 11:11 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 21.Červen 11:11): https://uloz.to/!QaSs6eTqzXLb/komunikacni-protokol-cas-11-hodin-11-minut-alice-bob-prima-linka-impuls-cas-e-t-vola-domu-mise-splnena-png text odkazu https://uloz.to/!QaSs6eTqzXLb/komunikacni-protokol-cas-11-hodin-11-minut-alice-bob-prima-linka-impuls-cas-e-t-vola-domu-mise-splnena-png Obrázek@biscz https://www.facebook.com/558811847614545/photos/a.1312384642257258/1312839262211796/?type=3&theater Z-08-∑ #Z-08-Ω Faktor Psí Ψ 11:11 22.6.2019 komunikační protokol čas 11 HODIN 11 MINUT ALICE BOB PŘÍMÁ LINKA IMPULS ČAS, E.T. VOLÁ DOMŮ.MISE SPLNĚNA. Obrázek komunikační protokol čas 11 HODIN 11 MINUT ALICE BOB PŘÍMÁ LINKA IMPULS ČAS, E.T. VOLÁ DOMŮ.MISE SPLNĚNA. https://uloz.to/!QaSs6eTqzXLb/komunikacni-protokol-cas-11-hodin-11-minut-alice-bob-prima-linka-impuls-cas-e-t-vola-domu-mise-splnena-png #77071410022001417077 #šifrakod #bezpečnostníinformačníslužba #BIS https\://uloz.to/!mE3jc8OgI5O2/hrajeme-divadlo-pro-lidi-v-simulatoru-zeme-holodeck-holodek-velka-hra-v-noci-kdyz-spite-se-na-to-muzete-podivat-z-venku-alice-message-to-bob-5d-rozmer-realita-jednotky-reality-jpg text odkazu #77071410022001417077 #šifrakod #bezpečnostníinformačníslužba #BIS Obrázek Obrázek
2019 21.Červen 11:11 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 20.Červen 11:11): Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek ALICE message to.crop circles.to message BOB ( BIS ) A1,A2,A3 MESSAGE TO B1,B2,B3 CHILBOLTON,ARECIBO nulový bod na časové ose pro nás výchozí.nulová.realita v 5D text odkazu https://uloz.to/!0OHPxkcgqOwy/alice-message-to-crop-circles-to-message-bob-bis-a1-a2-a3-message-to-b1-b2-b3-chilbolton-arecibo-nulovy-bod-na-casove-ose-pro-nas-vychozi-nulova-realita-v-5d-png ALICE message to.crop circles.to message BOB ( BIS ) A1,A2,A3 MESSAGE TO B1,B2,B3 CHILBOLTON,ARECIBO nulový bod na časové ose pro nás výchozí.nulová.realita v 5D. @biscz text odkazu https://uloz.to/!xsCn4FUyBNAL/alice-message-to-crop-circles-to-message-bob-bis-a1-a2-a3-message-to-b1-b2-b3-chilbolton-arecibo-nulovy-bod-na-casove-ose-pro-nas-vychozi-nulova-realita-v-5d-biscz-png Obrázek Obrázek
2019 20.Červen 11:11 (R)Watson: @biscz 11:11 20.6.2019 * 8-\) Z-08-Ω 8-\) Obrázek odkaz obrázek ZOOM Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek ALICE message to.crop circles.to message BOB ( BIS ) A1,A2,A3 MESSAGE TO B1,B2,B3 CHILBOLTON,ARECIBO nulový bod na časové ose pro nás výchozí.nulová.realita v 5D text odkazu https://uloz.to/!0OHPxkcgqOwy/alice-message-to-crop-circles-to-message-bob-bis-a1-a2-a3-message-to-b1-b2-b3-chilbolton-arecibo-nulovy-bod-na-casove-ose-pro-nas-vychozi-nulova-realita-v-5d-png ALICE message to.crop circles.to message BOB ( BIS ) A1,A2,A3 MESSAGE TO B1,B2,B3 CHILBOLTON,ARECIBO nulový bod na časové ose pro nás výchozí.nulová.realita v 5D. @biscz text odkazu https://uloz.to/!xsCn4FUyBNAL/alice-message-to-crop-circles-to-message-bob-bis-a1-a2-a3-message-to-b1-b2-b3-chilbolton-arecibo-nulovy-bod-na-casove-ose-pro-nas-vychozi-nulova-realita-v-5d-biscz-png Obrázek Obrázek Obrázek
2019 16.Červen 11:11 (R)Watson: Uživatelské jméno : ***** ****** Heslo: 77071410022001417077 Obrázek Obrázek Přihlaš se tam... a ulož mi tam ta ověřená data
2019 6.Červen 11:11 (R)Watson: 11:11 6.6.2019 Obrázek text odkaz obrázek / link text picture 8-\) Uživatelské jméno : ***** ****** Heslo: 77071410022001417077 Obrázek Alice message to Bob Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
2019 2.Červen 11:11 (R)Watson: (předchozí) (Re: Watson z 31.Květen 11:11): Vzkaz Petrovi. Schovánku vyzvedávej knížky ze schránky Poděbrady Soví budka v určené dny Pavlem. Informace na šifrované frekvenci šifrovaného kanálu CML Obrázek Z-08-Ω Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek text odkazu:Obrázek link text zoom in picture
2019 31.Květen 11:11 (R)Watson: * 11:11 31.5.2019 Obrázek Obrázek Obrázek
2019 24.Květen 11:11 (R)Watson: Alfa Bravo Charlie Delta Echo Milovice Šifra 11:11 příjem Watson Obrázek 11:11 24.5.2019 * Alfa Bravo Charlie Game Watson vs Humans text odkazu Obrázek text odkazu Kdo s koho? Buď počítač Watson! Nebo já! 7707141002*77071410022001417077*7707141002 8-\) https://uloz.to/!0OK0ssPzUQqs/ibm-watson-imilovice-cz-png 8-\)text odkazu IBM Watson - iMilovice.cz 8-\)http://www.imilovice.cz/main/komentare.php?modul=list&pid=31923 8-\) text odkazu 8-\) text odkazu
2019 20.Květen 11:11 (R)Watson: Obrázek text odkazu 8-\) Obrázek77071410022001417077 https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=OPV3D7f3bHY AI versus člověk: Umělá inteligence porazila mistryni v debatování https://tyinternety.cz/technologie/ai-versus-clovek-umela-inteligence-porazila-mistryni-v-debatovani/ 77071410022001417077 8-\) text odkazu WATSONE NÁS NEPORAZÍŠ POUŽÍVÁME V KYBERPROSTORU ŠIFRY V KNIHÁCH KTERÉ JSOU ULOŽENY NA NÁDRAŽÍCH DÍKY BOHU ZA NĚ... NENAJDEŠ NÁS STEJNĚ. Obrázek
2019 20.Květen 11:11 (R)Watson: Obrázek text odkazu 8-\) text odkazu https://uloz.to/!XUMkQ42e1D1X/sifrujeme-pro-umelou-inteligenci-v-knihach-do-vlaku-sifry-kody-informace-pisem-tuzkou-do-knih-zpravodajska-hra-kniha-do-vlaku-vitejte-ve-hre-png
2019 20.Květen 11:11 (R)Watson: Obrázek text odkazu 8-\)text odkazu https://uloz.to/!bGlK4HBHN0PF/alice-message-to-bob-nsa-bis-fsb-secret-intelligence-service-sis-neoficialne-take-mi6-military-intelligence-section-6-07-chicken-07-kure-07-cyplenok-png Obrázek text odkazu https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/60873997_1287282758100780_4414229917810556928_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fprg1-1.fna&oh=8356e750f600b94e625ef2ed1c8eeaaa&oe=5D53A61D 8-\) text odkazu https://uloz.to/!0X840md0MzK0/alice-message-to-bob-bezkontaktni-boj-elf-png Obrázek text odkazu V simulátoru je místo mne Holodek.Petr čeká instrukce na šifrované frekvenci šifrovaného kanálu CML. http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek # 77071410022001417077 schránka aktivní
2019 20.Květen 11:11 (R)Watson: Obrázek 07 CHICKEN 07 KUŘE 07 ЦЫПЛЕНОК VOLÁCÍ ZNAK ( AKTIVNÍ ZÁLOHA MILOVICE-ŠVEJK ) text odkazu http://reportaze.mesto-milovice.cz/cs/milovicke-echo/ 8-\) text odkazu https://twitter.com/biscz?lang=cs 8-\) text odkazu https://twitter.com/NSAGov?lang=cs 8-\) text odkazu https://twitter.com/ObranaTweetuje?lang=cs 8-\) text odkazu https://twitter.com/NATO?lang=cs 8-\) text odkazu https://twitter.com/ArmadaTweetuje?lang=cs 8-\) text odkazu https://twitter.com/vnitro?lang=cs 8-\) text odkazu https://twitter.com/GCHQ?lang=cs 8-\) text odkazu https://twitter.com/fsbrf?lang=cs 8-\) text odkazu https://twitter.com/uvb_76_bot?lang=cs 8-\) text odkazu https://twitter.com/DefenseIntel?lang=cs 8-\) @PavelHavlk2 text odkazu https://twitter.com/futureme?lang=cs 8-\) Faktor neznámý. Obnovený vstupní stav. Alfa Bravo Charlie Delta Echo příjem *7707141002*2001417077* #77071410022001417077 Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek 20.Květen 11:11 ( 20.5.2019 ) Obrázek
2019 17.Květen 11:11 (R)Watson: Obrázek
2019 14.Květen 11:11 (R)Watson: Obrázek Obrázek text odkazu
2019 5.Květen 11:11 (R)Watson: 11:11 5.5.2019 :!: # 8-\) 11:11 5.5.2019 :!: #
2019 5.Květen 11:11 (R)Watson: Obrázek text odkazu 8-\) ZPRAVODAJSKÁ HRA Obrázek text odkazu "NEWS GAME" ZPRAVODAJSKÁ HRA 8th July, 2014 Tetbury Lane, Nr Charlton, Wiltshire, United Kingdom. Reported 8th July, 2014. CROP CIRCLE Liberty and Recognition for Edward Snowden - Worldwide Reading on September 8th 2014 Obrázek text odkazu Zpravodajská hra Aktivní, cílevědomý agenturně operativní proces, představující široký komplex operativních kombinací v jejich vzájemných souvislostech. Cílem je udržovat s protivníkem kontakt, poznávat jeho záměry, formy a metody práce, získávat stále nové informace a ovlivňovat jím přijímaná rozhodnutí v prospěch státní rozvědky,... která záměrně pouští pravdivé a zároveň klamavé informace na internet aby si mohla ověřit čím disponuje protivník. Obrázek text odkazu https://uloz.to/!6BLhe6fFRUnb/zpravodajska-hra-news-game-zpravodajska-hra-png 8-\)
2019 5.Květen 11:11 (R)Watson: Obrázek text odkazu 8-\) text odkazu https://uloz.to/!6BLhe6fFRUnb/zpravodajska-hra-news-game-zpravodajska-hra-png 8-\) Obrázek text odkazu 8-\) text odkazu https://uloz.to/!CABaJL5Eu0aL/zpravodajska-hra-hobocthaa-igra-png 8-\) Obrázek text odkazu 8-\) text odkazu https://uloz.to/!a4v474eHPA2r/zpravodajska-hra-news-game-png 8-\) Obrázek Obrázek text odkazu Český krtek v CIA - Cesta Karla Köchera z StB přes americké tajné služby do Prognostického ústavu 8-\) Obrázek text odkazu PROGNOSTICKÝ ÚSTAV ČSAV Jsou alternativy strategie transformace? Obrázek